Yêu cầu an toàn đối với gas lạnh – An Toàn Là Trên Hết: Hãy giữ cho mình được an toàn

Gas lạnh là chất môi giới khống thể thiếu trong máy lạnh và bơm nhiệt nén hơi. Nó sôi trong thiết bị bay hơi để thu nhiệt của môi trường tự nhiên cần làm lạnh và ngưng tụ lại trong thiết bị ngưng tụ để tỏa nhiệt vào thiên nhiên và môi trường làm mát. Gas lạnh còn được gọi là môi chất lạnh, tác nhân lạnh .
Do đặc thù của quy trình lạnh, của hệ thống thiết bị, điều kiện kèm theo quản lý và vận hành, bảo trì, thay thế sửa chữa, bảo đảm an toàn cháy nổ, bảo đảm an toàn ô nhiễm … ga lạnh cần có những đặc thù tương thích sau đây :

yêu cầu an toàn đối với gas lạnh

a) Tính chất hoá học

– Không có hại đối với thiên nhiên và môi trường, không làm ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ;
– Phải vững chắc vể mặt hóa học trong phạm vỉ áp suất và nhiệt độ thao tác, không được phân hủy hoặc polime hóa ;
– Phải trơ hóa học, khòng ăn mòn các vât liệu chế tạo máy, không phản ứng với đẩu bôi trơn, ôxy trong khống khí và hơi ẩm ;
– An toàn, không cháy và không nổ .

b) Tính chất vật lý

– Áp suất ngưng tụ không được quá cao để giảm rò rỉ môi chất, giảm chiều dày vách thiết bị và giảm nguy khốn do vỡ, nổ ;
– Áp suất bay hơi không được quá nhỏ, phải lớn hơn áp suất khí quyển chút ít để mạng lưới hệ thống không bị chân không, tránh rò lọt không khí vào mạng lưới hệ thống ;
– Nhiệt độ đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi nhiều ;
– Nhiệt độ tới hạn phải cao hơn nhiệt độ ngưng tụ nhiều ;
– Năng suất lạnh riêng thể tích càng lớn càng tốt vì máy nén và thiết bị càng gọn nhẹ ;
– Độ nhớt càng nhỏ càng tốt vì tổn thất áp suất trên đường ống và các van giảm ;

– Hệ số dẫn nhiệt X, hệ số toả nhiệt a càng lớn càng tốt vì thiết bị trao đổi nhiệt gọn nhẹ hơn ;

– Sự hòa tan dầu của ga lạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong sự quản lý và vận hành và sắp xếp thiết bị. Ga lạnh hòa tan dầu trọn vẹn ( RI2 ) có ưu điểm là quy trình bôi trơi tốt hơn, các thiết bị trao đổi nhiệt luôn được rửa sạch lớp dầu bám, quy trình trao đổi nhiệt tốt hơn, nhưng có điểm yếu kém là hoàn toàn có thể làm giảm độ nhớt của dầu và tăng nhiệt đô bay hơi nếu tỷ suất dầu trong môi chất lạnh lỏng ở dàn bay hơi tăng. Ga lạnh không hòa tan dầu ( NH3 ) có điểm yếu kém là quy trình bôi trơn khó triển khai hơn, lóp dầu bám trên thành thiết bị là lớp trở nhiệt cản trở quy trình trao đổi nhiệt. Ưu điểm của nó là không làm giảm độ nhớt dầu, không bị sủi bọt dầu, không bị tăng nhiệt độ sôi .
– Ga lạnh hòa tan nước càng nhiều càng tốt vì tránh được tắc ẩm cho van tiết lưư ;
– Phải không dẫn điện để hoàn toàn có thể sử dụng cho máy nén khí và nửa kín .

c) Tính chất sinh lý

– Không được ô nhiễm đối với người và khung hình sống, không gây phản ứng với cơ quan hô hấp, không tạo các khí ô nhiễm khi tiếp xúc với ngọn lửa hàn và vật tư chất tạo máy ;
– Phải có mùi đãc biệt để dẻ dàng phát hiện rò rỉ và có giải pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn. Nếu ga lạnh không có mùi, hoàn toàn có thể pha thêm chất có mùi vào để phân biệt nếu chất đó không ảnh hưởng tác động đến quy trình lạnh ;
– Không được tác động ảnh hưởng xấu đến chất lượng mẫu sản phẩm dữ gìn và bảo vệ .

d) Tính thân thiện với môi trường

– Thân thiện với thiên nhiên và môi trường ;
– Không tàn phá tẩng ôzôn bảo vệ Trái Đất ;
– Không gây hỉệu ứng lổng kính làm Trái Đất nóng lên .

e) Tính kinh tế

– Giá thành phải rẻ. Tuy nhiên phải đạt độ tinh khiết yêu cầu ;
– Dễ kiếm, nghĩa là việc sản xuất, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ thuận tiện .

Một ga lạnh cung ứng được tổng thể các yêu cầu trên được coi là gas lạnh lý tưởng. Thực tế, không có gas lạnh lý tưởng mà chỉ có các ga lạnh phân phối được ít hoặc nhiểu các yêu cầu trên. Khi chọn 1 gas lạnh cho một ứng dụng đơn cử, cần phát huy được các ưu điểm một cách tối đa và hạn chế đến mức thấp nhất các điểm yếu kém của nó .

Alternate Text Gọi ngay