Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?

Giấy xác nhận độc thân là một trong những sách vở quan trọng được sử dụng để ĐK kết hôn hoặc mua và bán đất đai … Vậy giấy này là gì ? Thủ tục xin cấp thế nào ?6.7 Giấy xác nhận độc thân sau ly hôn có cần không ?6.6 Đã có con, có được xin xác nhận độc thân không ?

6.5 Có được xin cấp lại giấy xác nhận độc thân khi bị mất?

6.4 Có phải xin xác nhận độc thân ở tổng thể những nơi từng ở không ?6.3 Có được ủy quyền xin xác nhận độc thân không ?2. Giấy xác nhận độc thân để làm gì ?1.2 Giấy xác nhận độc thân tiếng Anh là gì ?

1. Giấy xác nhận độc thân là gì?

1.1 Định nghĩa giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận độc thân là giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của một người: Đã kết hôn, đã ly hôn, chưa từng kết hôn với ai… Và theo Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, giấy này được sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn và mục đích khác.

Giấy này thường được sử dụng trong đời sống hằng ngày mà không phải một thuật ngữ được sử dụng trong những văn bản pháp lý. Thuật ngữ đúng mực để gọi giấy xác nhận độc thân là giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình .

1.2 Giấy xác nhận độc thân tiếng Anh là gì?

Giấy xác nhận độc thân tiếng anh là Confirmation of marital status. Giấy này sẽ được dịch từ bản Việt của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sang tiếng Anh để xác định tình trạng hôn nhân của người Việt Nam khi muốn kết hôn với người nước ngoài hoặc mua bán đất đai, đi lao động ở nước ngoài.

1.3 Giấy chứng nhận độc thân tiếng Nhật là gì?

Trong tiếng Nhật, giấy ghi nhận độc thân được gọi là Giấy ghi nhận độc thân 【 独身証明書 】 どくしんしょうめいしょ 、. Đây là sách vở cá thể phải nộp trước khi làm thủ tục kết hôn nhằm mục đích ngăn ngừa việc kết hôn đồng thời với nhiều người trở lên .

2. Giấy xác nhận độc thân để làm gì?

Theo Điều 22 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP, giấy xác nhận độc thân được sử dụng vào mục tiêu ĐK kết hôn và mục tiêu khác. Trong đó :

Mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn

Đây là sách vở bắt buộc phải có khi ĐK kết hôn. Bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP nêu rõ, khi làm thủ tục ĐK kết hôn, nam, nữ phải nộp bản chính giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình hay còn gọi là giấy xác nhận độc thân .Ngoài ra, tại điểm d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng lao lý, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là :

d ) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ;

Theo đó, ngoài những điều kiện kèm theo ĐK kết hôn về độ tuổi, về sự tự nguyện … thì nam nữ bắt buộc phải được xác lập là đang độc thân bằng sách vở có giá trị xác nhận ( giấy xác nhận độc thân ) của cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích tránh thực trạng đang có vợ, có chồng hoặc chưa ly hôn mà ĐK kết hôn với người khác .

Mục đích mua bán, chuyển nhượng đất đai

Khi mua và bán đất đai cần phải có rất đầy đủ chữ ký của cả vợ chồng bởi theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, gia tài hình thành trong thời kỳ hôn nhân gia đình là gia tài chung, do cả hai vợ chồng cùng định đoạt, sử dụng .Đồng thời, trong Sổ đỏ, thực tiễn có nhiều trường hợp không ghi tên của cả hai vợ chồng nhưng đều được xác lập là gia tài chung .Do đó, khi mua và bán đất đai, cần phải có xác nhận thực trạng độc thân để kiểm tra người mua, người bán có đang trong quan hệ hôn nhân gia đình với người khác không nhằm mục đích không bỏ sót những người đồng sở hữu khác khi thực thi chuyển quyền gia tài đó cho người khác .

Dùng với mục đích vay vốn ngân hàng

Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình, những nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài trong đó có việc vay vốn ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hôn nhân gia đình nhằm mục đích Giao hàng cho đời sống mái ấm gia đình thì cả vợ và chồng đều có chung nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ .Do đó, khi vay vốn ngân hàng nhà nước, những ngân hàng nhà nước thường nhu yếu cung ứng ĐK kết hôn, giấy xác nhận độc thân để xác lập thực trạng hôn nhân gia đình của người vay. Thông qua đó để xác lập những cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ .Giấy chứng nhận độc thân dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?Giấy ghi nhận độc thân dùng để làm gì ? Xin cấp thế nào ? ( Ảnh minh họa )

3. Mẫu giấy xác nhận độc thân và cách điền

3.1 Mẫu giấy

Được ban hành kèm phụ lục Thông tư 04/2020/TT-BTP, mẫu giấy xác nhận độc thân sẽ gồm các nội dung như sau:

Tải vềSửa/In biểu mẫu

…………………………………………………………………. ( 1 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / UBND-XNTTHN…….., ngày … … tháng … …. năm … ….

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

……………………………………………………………….. ( 2 )Xét đề xuất của ông / bà : ( 3 ) … … … … … … … … … ..về việc cấp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình cho ( 4 ) … … … … … … … … … … …

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Giới tính : ……………. Dân tộc : ………………………… Quốc tịch :Giấy tờ tùy thân : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Nơi cư trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Tình trạng hôn nhân gia đình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Giấy này được sử dụng để : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình có giá trị đến thời gian biến hóa thực trạng hôn nhân gia đình hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời gian nào đến trước .

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )( 1 ) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình ( ghi đủ những cấp hành chính ) .( 2 ) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình. ( Ví dụ : Ủy ban nhân dân phường Mai Động ) .

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết.

( 4 ) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình .

3.2 Hướng dẫn cách điền

Căn cứ biểu mẫu trên, những nội dung có trong giấy xác nhận độc thân gồm:

– Cơ quan cấp Giấy xác nhận độc thân là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi một trong hai bên nam, nữ cư trú theo Điều 21 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP .Ví dụ như Ủy ban nhân dân phường Mai Động, TP. TP. Hà Nội .- Nơi cư trú của người nhu yếu : Ghi theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú ( nếu không có nơi thường trú ). Nếu không có cả hai thì ghi theo nơi đang sinh sống hiện tại .- Giấy tờ tùy thân của người nhu yếu : Ghi theo nội dung trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng .Ví dụ : Căn cước công dân số 038 xxxxxxxxx do Cục Quản lý cư trú và tài liệu vương quốc về dân cư cấp ngày 01/01/2022 .Chứng minh nhân dân số 173 xxxxxx do công an Thanh Hóa cấp ngày 22/3/2020 .- Tình trạng hôn nhân gia đình của người nhu yếu : Mục này là mục quan trọng nhất của giấy xác nhận độc thân. Trong đó, cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ ghi rõ thực trạng hôn nhân gia đình của người nhu yếu : Chưa kết hôn lần nào, hiện tại đang có vợ hoặc đang có chồng với người nào theo Giấy ghi nhận kết hôn số … cấp ngày … do … cấp ; đã kết hôn nhưng lúc bấy giờ đã ly hôn theo bản án / quyết định hành động … mà chưa ĐK kết hôn với ai …- Mục đích sử dụng giấy xác nhận độc thân : Ghi rõ để ĐK kết hôn hoặc làm thủ tục thừa kế hoặc để đi xuất khẩu lao động hoặc để vay vốn ngân hàng nhà nước …Trong đó, nếu để ĐK kết hôn thì phải ghi rõ tên người dự tính kết hôn cùng năm sinh, số sách vở tùy thân và địa chỉ nơi triển khai ĐK kết hôn .Điền giấy xác nhận độc thân như thế nào?

Điền giấy xác nhận độc thân như thế nào? (Ảnh minh hoạ)

4. Thủ tục xin giấy xác nhận độc thân

4.1 Giấy xác nhận độc thân cần những gì?

Để xin giấy xác nhận độc thân, người yêu cầu cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây:

– Tờ khai xin xác nhận độc thân ( có mẫu phát hành kèm Thông tư 04/2020 / TT-BTP ) .- Giấy chứng tử ( nếu vợ hoặc chồng người này đã chết ) .- Bản án hoặc quyết định hành động ly hôn hoặc bản sao ghi chú ly hôn khi có yếu tố quốc tế ( nếu trước đó đã ly hôn ) .- Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình đã được cấp trước đó ( nếu mục tiêu xin cấp giấy xác nhận nhân nhân là mục tiêu khác hoặc đã hết hạn sử dụng ) .Ngoài ra, người nhu yếu cấp giấy xác nhận cần phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch xác lập đúng danh tính của người nhu yếu .

4.2 Đến đâu để xin giấy xác nhận độc thân?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP, người nhu yếu cấp giấy xác nhận độc thân cần nộp hồ sơ tại cơ quan sau đây :- Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) xã, phường, thị xã nơi thường trú của công dân Nước Ta hoặc của người quốc tế và người không quốc tịch cư trú tại Nước Ta ( nếu những người này có nhu yếu ) .- Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi công dân tạm trú ( nếu không có nơi thường trú ) .- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công của địa phương nơi thường trú .

4.3 Xin xác nhận độc thân bao lâu có?

Thời gian xử lý cấp giấy xác nhận độc thân cho cá thể là 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, sách vở ( địa thế căn cứ Điều 22 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP ) .

4.4 Mất phí bao nhiêu để có xác nhận độc thân?

Lệ phí cấp giấy xác nhận độc thân được lao lý tại Điều 5 Thông tư số 85/2019 / TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, người nào xin xác nhận độc thân sẽ phải nộp phí theo lao lý của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh .Chỉ có một số ít trường hợp sau đây sẽ được miễn lệ phí : Người thuộc mái ấm gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật …

5. Cách xin giấy xác nhận độc thân online

Bước 01: Chụp toàn bộ hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân (chụp từ bản chính hoặc bản sao chứng thực từ bản chính). Tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ phải cần các giấy tờ tương ứng.

Bước 02: Truy cập vào trang Dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc Dichvucong.danang.gov.vn… và thực hiện đăng nhập tài khoản.

Bước 03: Chọn “đăng ký trực tuyến” và “Nộp hồ sơ tại phường/xã/thị trấn”

Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?

Bước 04: Chọn các mục “Quận, huyện, thị xã”; “Lĩnh vực”; “Phường, xã, thị trấn”; “Mức độ”

Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?

Bước 05: Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Những mục có dấu * là những mục bắt buộc phải điền khá đầy đủ thông tin theo nhu yếu. Đồng thời, đính kèm hình ảnh của những sách vở, tài liệu đã chụp vào cuối tờ khai .Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?

Bước 06: Kiểm tra lại thông tin để bảo đảm các thông tin vừa nhập là chính xác.

Sau đó chọn mục “ Tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về lời khai trên ”. Nếu muốn in tờ khai thì chọn “ In mẫu ” ; nếu không thì chọn “ Tiếp tục ” để nhập mã xác nhận .Giấy xác nhận độc thân: Dùng để làm gì? Xin cấp thế nào?

Bước 07: Sau khi kiểm tra lại thông tin, bấm “Hoàn tất” để kết thúc quá trình đăng ký.

Sau khi triển khai xong việc ĐK trực tuyến, người có nhu yếu xin xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình nên lưu lại mã hồ sơ để tra cứu thực trạng đảm nhiệm cũng như quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ của mình .Lưu ý : Bài viết này tác giả thực thi tại Cổng Thương Mại Dịch Vụ Công trực tuyến của TP.HN, trường hợp bạn đọc thường trú tại Thành Phố Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh … thì thực thi trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ Công trực tuyến của địa phương mình .

Xem thêm: Tại sao phải xin xác nhận tình trạng độc thân? Thủ tục thế nào?

Cần biết gì về giấy xác nhận độc thân?Cần biết gì về giấy xác nhận độc thân? (Ảnh minh hoạ)

6. Câu hỏi thường gặp

6.1 Giấy xác nhận độc thân có giá trị bao lâu?

Khoản 2 Điều 12 Thông tư 04/2020 / TT-BTP nêu rõ :

2. Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình có giá trị đến thời gian đổi khác thực trạng hôn nhân gia đình hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời gian nào đến trước .

Đồng thời, khoản 1 Điều 23 Nghị định 123 năm năm ngoái cũng lao lý, giấy xác nhận độc thân có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp. Do đó, thời hạn của giấy xác nhận độc thân là 06 tháng ( nếu xin với mục tiêu kết hôn ) hoặc khi biến hóa thực trạng hôn nhân gia đình như từ đang kết hôn sang độc thân ( do đã ly hôn theo bản án / quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ) hoặc từ độc thân sang đã kết hôn …Để hướng dẫn cụ thể yếu tố này, tại Thông tư 04, Bộ Tư pháp có nêu ví dụ như sau :

Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình được cấp ngày 03/02/2020 nhưng ngày 10/02/2020, người được cấp Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình đã ĐK kết hôn thì Giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/02/2020 .

6.3 Có được uỷ quyền xin xác nhận độc thân không?

Hiện nay, theo lao lý của khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp, chỉ có 03 trường hợp không được chuyển nhượng ủy quyền là ĐK kết hôn, ĐK lại việc kết hôn và ĐK nhận cha mẹ con .Do đó, việc xin xác nhận độc thân không thuộc trường hợp cấm không được ủy quyền nên trọn vẹn hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền cho người khác xin xác nhận độc thân .Tuy nhiên, khi xin xác nhận độc thân, người có nhu yếu và người được ủy quyền phải lập văn bản chuyển nhượng ủy quyền, có xác nhận hoặc công chứng theo đúng pháp luật ngoại trừ những người được chuyển nhượng ủy quyền sau đây thì không cần lập văn bản chuyển nhượng ủy quyền : Ông bà, cha mẹ, con, vợ chồng, anh chị em ruột .

Lưu ý: Mặc dù không phải xuất trình văn bản uỷ quyền nhưng khi đi xin xác nhận độc thân hộ, những người này phải cung cấp được giấy tờ chứng minh các mối quan hệ được miễn lập giấy uỷ quyền. Có thể kể đến: Giấy khai sinh, giấy xác nhận cư trú…

Người xin xác nhận độc thân phải tự chứng minh tình trạng hôn nhânNgười xin xác nhận độc thân phải tự chứng minh tình trạng hôn nhân (Ảnh minh hoạ)

6.4 Có phải xin xác nhận độc thân ở tất cả các nơi từng ở không?

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP và Điều 33 Thông tư 04/2020 / TT-BTP, khi người xin xác nhận độc thân sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau thì có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ thực trạng hôn nhân gia đình của mình .Trong trường hợp không chứng tỏ được thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi văn bản nhu yếu xác định thông tin về những nơi mà người này từng thường trú để kiểm tra về thực trạng hôn nhân gia đình của người đó .Sau khi nhận được văn bản đề xuất xác định thì trong 03 ngày thao tác, Ủy ban nhân dân nơi được gửi nhu yếu cung ứng thông tin phải vấn đáp bằng văn bản về thông tin thực trạng hôn nhân gia đình của người nhu yếu theo văn bản đề xuất của cơ quan nơi người này xin cấp giấy xác nhận độc thân .

6.5 Có được xin cấp lại giấy xác nhận độc thân khi bị mất?

Hiện nay, không có pháp luật hướng dẫn cấp lại giấy xác nhận độc thân bị mất. Bởi theo pháp luật hiện hành, giấy xác nhận độc thân có thời hạn 06 tháng hoặc cho đến khi biến hóa thực trạng hôn nhân gia đình. Khi đi xin cấp giấy mới thì bắt buộc phải nộp lại giấy xác nhận độc thân đã được cấp trước đó .Tuy nhiên, trước đó, tại Hướng dẫn của Thông tư 01/2008 / TT-BTP ( hiện đã hết hiệu lực hiện hành ) có hướng dẫn về trường hợp xin cấp lại giấy xác nhận hôn nhân gia đình đã mất .Theo đó, khi bị mất thì phải làm cam kết về việc chưa ĐK kết hôn với ai. Và giấy cam kết này sẽ được lưu trong hồ sơ cấp xác nhận độc thân của người nhu yếu và được ghi chú “ Đã xác nhận lại thực trạng hôn nhân gia đình ngày … tháng … năm …., nguyên do xác nhận lại …. ”Bởi vậy, nếu muốn cấp giấy xác nhận độc thân trong trường hợp bị mất, người nhu yếu hoàn toàn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền cấp để được hướng dẫn chi tiết cụ thể cho từng trường hợp đơn cử của mình .

>> Thủ tục xin cấp lại giấy xác nhận độc thân chi tiết

6.6 Đã có con, có được xin xác nhận độc thân không?

Giấy xác nhận độc thân là sách vở xác định thực trạng hôn nhân gia đình tại thời gian xin của người nhu yếu. Do đó, mặc dầu đã có con thì vẫn hoàn toàn có thể được xin xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình. Và người này vẫn được coi là độc thân nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :- Chỉ sống chung với người khác như vợ chồng mà không ĐK kết hôn và đã sinh con .- Đã kết hôn, có con nhưng nay đã ly hôn và không ĐK kết hôn với ai .

– Đã kết hôn và có con nhưng chồng chết nên quan hệ hôn nhân chấm dứt, không đăng ký kết hôn với ai…

6.7 Giấy xác nhận độc thân sau ly hôn có cần không?

Sau khi ly hôn, quan hệ vợ chồng sẽ chấm hết theo bản án hoặc quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý. Khi đó, người vợ, người chồng sẽ trở thành độc thân. Và nếu muốn ĐK kết hôn hoặc mua và bán nhà đất, nhận con nuôi … thì cần phải xin xác nhận độc thân .Do đó, sau khi ly hôn, công dân vẫn cần giấy xác nhận độc thân để xác lập thực trạng hôn nhân gia đình nếu muốn ĐK kết hôn lần sau hoặc khi mua và bán nhà đất để xác lập gia tài chung hoặc gia tài riêng …

Trên đây là giải đáp chi tiết về: Giấy xác nhận độc thân. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Alternate Text Gọi ngay