Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS diễn ra ở đâu?

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X ? Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ?

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xây dựng và đây chính là một tổ chức triển khai chính trị – xã hội của người trẻ tuổi Nước Ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ huy và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm có những người trẻ tuổi tiến tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Trải qua 86 năm kiến thiết xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai thành công xuất sắc 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dưới đây là nơi diễn ra những kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS ?

  Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

  1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I:

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau gần 20 năm hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I ( tên gọi khi đó là Đoàn người trẻ tuổi cứu quốc Việt Nam ) diễn ra từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950 tại xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự đại hội có hơn 400 đại biểu đại diện thay mặt cho đoàn viên người trẻ tuổi trên khắp mọi miền quốc gia. Với chủ đề “ Chiến đấu và thiết kế xây dựng tương lai ”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I ( năm 1950 ) cũng đã đề ra trách nhiệm trước mắt của Đoàn đó chính là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng người trẻ tuổi, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, quét sạch quân địch xâm lược. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I ( năm 1950 ) đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn mới, chiến sỹ Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Đoàn người trẻ tuổi cứu quốc Việt Nam. Từ thành công xuất sắc của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I ( năm 1950 ), rất nhiều những nam, nữ người trẻ tuổi nhiệt huyết xung phong tham gia ship hàng những chiến dịch và trào lưu “ Tòng quân giết giặc lập công ”, góp thêm phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và dân ta làm ra thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu sau chín năm trường kỳ kháng chiến ( tháng 5/1954 ).

  2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II:

  Sau một năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Nước Ta, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 tại TP.HN. Dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II có 479 đại biểu đại diện thay mặt cho gần nửa triệu đoàn viên người trẻ tuổi trong cả nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II cũng đã khẳng định chắc chắn những góp sức xuất sắc của tổ chức triển khai Đoàn và trào lưu người trẻ tuổi trong chín năm kháng chiến và ba năm Phục hồi kinh tế tài chính.

  3. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III:

  Sau gần 7 năm hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh, miền Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong Phục hồi, tăng trưởng kinh tế tài chính. Trong toàn cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961 tại TP. Hà Nội. Dự Đại hội có 677 đại biểu đại diện thay mặt cho một triệu đoàn viên người trẻ tuổi trong cả nước. Được sự đồng ý chấp thuận của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội đã quyết định hành động lấy ngày 26/3/1931 là ngày xây dựng Đoàn. Đại hội đã phát động trào lưu “ Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ” ( 1961 – 1965 ). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 71 chiến sỹ, chiến sỹ Nguyễn Lam liên tục được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Sau Đại hội, chiến sỹ Nguyễn Lam được Đảng điều động nhận trách nhiệm mới, chiến sỹ Vũ Quang được cử làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV:

  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980 tại TP.HN. Dự Đại hội có 623 đại biểu đại diện thay mặt cho 4,3 triệu đoàn viên người trẻ tuổi cả nước. Đại hội đã quyết định hành động tăng nhanh không chỉ có vậy trào lưu “ Ba xung kích ” thành cao trào thi đua hành vi cách mạng của tuổi trẻ triển khai thắng lợi sự nghiệp thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm có 113 chiến sỹ, chiến sỹ Đặng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  5. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V:

  Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn khủng hoảng về kinh tế – xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ Đảng giao phó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 27 đến  ngày 30/11/1987 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 750 đại biểu đại diện cho 17 triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 150 đồng chí, đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

  6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI:

  Trong toàn cảnh trên quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và những nước Đông Âu, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến năm 2000, trải qua Cương lĩnh thiết kế xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trước trách nhiệm lớn lao đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992 tại Thành Phố Hà Nội. Dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI có 797 đại biểu đại diện thay mặt cho 2,5 triệu đoàn viên, người trẻ tuổi cả nước. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 91 chiến sỹ, chiến sỹ Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII:

  Sự nghiệp thay đổi do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và chỉ huy qua hơn 10 năm thực thi ngày càng đạt được nhiều thành công xuất sắc quan trọng trên toàn bộ những nghành của đời sống xã hội. Đất nước thoát khỏi thực trạng khủng hoảng cục bộ về kinh tế tài chính, xã hội chuyển sang thời kỳ tăng trưởng mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia. Công tác Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi trong hơn 10 năm thay đổi quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực. Trong toàn cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 tại TP.HN. Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII có 899 đại biểu đại diện thay mặt cho 21,2 triệu cán bộ, đoàn viên, người trẻ tuổi cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 125 chiến sỹ, chiến sỹ Vũ Trọng Kim được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII đã quyết định hành động liên tục tăng trưởng hai trào lưu “ Thanh niên lập nghiệp ” và “ Tuổi trẻ giữ nước ” lên một tầm cao mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Khóa VII ( tháng 6/2001 ), chiến sỹ Hoàng Bình Quân được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thay chiến sỹ Vũ Trọng Kim được Đảng phân công trách nhiệm mới.

  8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII:

  Trong toàn cảnh trái đất đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, sau hơn một năm toàn Đảng, toàn dân triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, quốc gia đang trong quy trình triển khai công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được những thắng lợi trong bước đầu quan trọng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 tại TP. Hà Nội. Dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIII có 898 đại biểu đại diện thay mặt cho hàng chục triệu đoàn viên, người trẻ tuổi cả nước. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 134 chiến sỹ, chiến sỹ Hoàng Bình Quân, được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX:

  Trong không khí toàn toàn Đảng, toàn dân phấn khởi, ra sức thi đua chào mừng thành công xuất sắc Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007 tại TP.HN. Dự đại hội có 1033 đại biểu đại diện thay mặt cho hơn 23 triệu cán bộ, đoàn viên, người trẻ tuổi cả nước. Đại hội Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 145 chiến sỹ, chiến sỹ Võ Văn Thưởng được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  10. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X:

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/12/2012 tại Hà Nội. Dự đại hội có 999 đại biểu đại diện cho hơn 23 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 151 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X đã nêu cao khẩu hiệu “ Tuổi trẻ Nước Ta xây tham vọng lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, phát minh sáng tạo, xung kích kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X cũng đã quyết định hành động liên tục tiến hành 2 trào lưu “ Xung kích, tình nguyện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc ” và “ Đồng hành với người trẻ tuổi lập thân, lập nghiệp ” ( có kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những nội dung của hai trào lưu để tương thích với nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới ) nhằm mục đích liên tục phát huy can đảm và mạnh mẽ vai trò xung kích, ý thức tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của người trẻ tuổi tham gia triển khai thành công xuất sắc sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia và hội nhập quốc tế.

  11. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

  Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI được tổ chức triển khai vào tháng 12/2017 tại Thủ đô TP. Hà Nội. Dự đại hội dự kiến sẽ có 1.000 đại biểu đại diện thay mặt cho hơn 23 triệu cán bộ, đoàn viên, người trẻ tuổi cả nước .

  Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI dự kiến xác lập Mục tiêu của công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 : Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết phần đông người trẻ tuổi, xứng danh là đội dự bị an toàn và đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm nom, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp người trẻ tuổi thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước ; có đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống, nghĩa vụ và trách nhiệm, tuân thủ pháp lý, ưu thích độc lập ; có tri thức, sức khỏe thể chất, tham vọng, khát vọng vươn lên ; xung kích, tình nguyện, phát minh sáng tạo trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Alternate Text Gọi ngay