Thời gian tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bê tông.

Thời gian tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bê tông.

Thời gian tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bê tông phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm loại bê tông, điều kiện thời tiết, và thiết kế kết cấu cụ thể. Tuy nhiên, có một số hướng dẫn chung để xác định thời gian tháo dỡ ván khuôn.

  1. Loại bê tông: Thời gian tháo dỡ ván khuôn có thể thay đổi dựa trên loại bê tông được sử dụng. Bê tông thông thường cần một khoảng thời gian để cứng hoàn toàn trước khi có thể tháo dỡ ván khuôn. Thời gian này thường là ít nhất 24 giờ.
  2. Điều kiện thời tiết: Thời tiết có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian cần thiết cho bê tông để cứng. Trong điều kiện thời tiết lạnh hơn, bê tông có thể cần nhiều thời gian hơn để cứng đủ mạnh để tháo dỡ ván khuôn. Trong điều kiện nhiệt đới hoặc nhiệt đới ẩm, quá trình cứng bê tông thường diễn ra nhanh hơn.
  3. Thiết kế kết cấu: Sự phức tạp của thiết kế kết cấu có thể ảnh hưởng đến thời gian tháo dỡ ván khuôn. Các kết cấu phức tạp và dẻo dai hơn có thể đòi hỏi thời gian cứng bê tông lâu hơn.
  4. Sử dụng chất phụ gia: Sử dụng chất phụ gia gia tăng độ nhanh cứng của bê tông có thể rút ngắn thời gian cần thiết cho quá trình tháo dỡ ván khuôn.
  5. Kiểm tra kiểm soát chất lượng: Trước khi tháo dỡ ván khuôn, cần thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng bê tông đã đạt được độ cứng và độ mạnh cần thiết.

Một quy tắc thông thường là tháo dỡ ván khuôn sau ít nhất 24 giờ sau khi đổ bê tông. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố trên. Việc tháo dỡ quá sớm có thể ảnh hưởng đến cường độ của bê tông và dẫn đến sự hỏng hóc của kết cấu. Do đó, quyết định cuối cùng về thời gian tháo dỡ ván khuôn nên dựa trên sự kiểm soát chất lượng của bê tông và tư vấn từ các chuyên gia sửa nhà xây dựng hoặc kỹ sư cấu trúc.

Những chú ý quan tâm khi tháo dỡ cốt pha ván khuôn sau khi đổ bê tông. Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ thiết yếu để cấu trúc chịu được khối lượng bản thân và những tải trọng ảnh hưởng tác động khác trong tiến trình kiến thiết

Sau khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.

Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn (như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm(2-7 ngày).

Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường độ ghi trong bảng dưới.

Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật .
Thời gian tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bê tông

Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện như :

  • Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông.
  • Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột chống “an toàn” cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.

Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc biệt, trị số cường độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định.

Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết cấu.

Việc chất toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ được thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.

Bảng cấu kiện đạt cường độ theo thời gian

thoi gian thao do van khuon sau khi do be tong1

Những lưu ý riêng khi tháo dỡ cốp pha

Tháo dỡ cốp pha Móng: Bê tông móng là cấu kiện được đặt trực tiếp lên lớp nền cứng, bê tông móng chỉ chịu lực bản thân và lực xô ngang của thành, nên chỉ cần bê tông đạt độ linh kết nhất định sau 1-2 ngày là có thể tháo cốp pha.

Tháo dỡ cốp pha cột: Về cơ bản thì cốp pha cột cũng như cốp pha móng nên cốp pha cột cũng được tháo dỡ sau 1-2 ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Tháo dỡ cốp pha dầm sàn: Cốp pha dầm sàn được tháo dỡ sau 7-10 ngày, và tháo dỡ điểm các cột chống, không nên tháo dỡ toàn bộ, vì trên sàn ngoài chịu tải trọng bản thân, nó còn chịu tải trọng thao tác thi công.

Tháo dỡ cốp pha thang bộ: Thang bộ là cấu kiện chịu lực thao tác thi công thường xuyên khi chưa đủ cường độ, nên cốp pha thang bộ phải đạt cường độ 100%(28 ngày) mới nên tháo dỡ.

Source: https://suadieuhoa.edu.vn


Category : Lắp điều hòa

Alternate Text Gọi ngay