Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

Bảng mẫu hợp đồng bảo dưỡng điều hòa đã làm của công ty bks bách khoa bạn có thể in hợp đồng bảo dưỡng điều hòa ra thay đổi đôi chút là xong

Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            HỢP ĐỒNG

Số: HĐBD/BKS/VTP/04/HĐ

–   Căn cứ luật thương mại được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005  Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

–         Căn cứ vào thoả thuận của hai bên                                                                                                                                                                                                                                                         

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2012 chúng tôi gồm:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ . NÔNG SẢN –  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Địa chỉ : Số 2 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại : 04.3852 3061
Mã số thuế : 0101385740
Tài khoản số :
Đại diện           :  Ông Nguyễn Thanh Bình        Chức vụ: Tổng Giám Đốc                        
BÊN B:          CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỸ THUẬT BKS BÁCH KHOA
Địa chỉ : Số 14 ngõ 88 – Định Công Thượng – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại : 04.366757675
Mã số thuế : 0105173384
Tài khoản số : 100848799 Tai Ngân hàng TMCP Á Châu ABC Phòng giao dịch Định Công
Đại diện : Ông Nguyễn Văn Dũng                    Chức vụ : Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng  với các điều khoản sau đây :

Điều 1:  Phạm vi công việc và giá trị hợp đồng

TT

Nội dung công việc

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Bảo dưỡng toàn bộ điều hòa

Máy

52

100 000

5.200 000

2

 Nạp gas bổ sung

Psi

1 150

8 000

9.200 000

Cộng

14.400 000

Thuế VAT10%

  1 440 000

Tổng cộng

15.840.000

Bằng chữ:  Mười năm triệu tám trăm bón mươi nghìn đồng./.

–    Bên A đồng ý cho bên B Bảo dưỡng sửa chữa Điều hòa tại Tổng Công Ty Rau Quả, Nông Sản – Công Ty TNHH Một Thành Viên. Địa Chỉ: số 2 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa Hà Nội..

– Giá trị hợp đồng:  15.840.000.

–    Bằng chữ: Mười năm triệu tám trăm bón mươi nghìn đồng./.

–    Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm thuế VAT 10%

–  Bên B bảo dưỡng, sửa chữa số lượng điều hòa theo báo giá, bao duong dieu hoa sửa chữa theo biên bản kiểm tra hiện trạng có sự thống nhất của hai bên.

Điều 2:  Thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B 100% tổng giá trị hợp đồng sau 03 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành công việc như trong hợp đồng, bàn giao sử dụng, xuất hóa đơn và các giấy tờ khác liên quan. Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

– Đồng tiền thanh toán: VNĐ ( Việt Nam đồng )

Điều 3: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

Bên B tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa chậm nhất là 3 ngày kể từ khi ký hợp đồng và nhận yêu cầu bảo dưỡng sua dieu hoa của bên A.

– Thời gian dự kiến hoàn thiện và bàn giao hệ thống là 05 ngày kể từ ngày bên A yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa.

Điều 4: Trách nhiệm của bên B

–    Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc như đã nêu trong điều khoản 3 của hợp đồng.

–    Lên nhật ký thi công hàng ngày để phối hợp với bên A trong quá trình thi công

–    Đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật

–    Bên B không được chuyển giao công việc cho bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên A.

–    Bảo hành toàn bộ các hạng mục thi công và thiết bị sửa chữa là 03 tháng kể từ ngày ký xác nhận bàn giao hệ thống. Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

–    Trong thời hạn bảo hành, nếu thiết bị xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, bên B sẽ có trách nhiệm cử ngay kỹ thuật tới xử lý trong ngày khi nhận được thông báo của bên A.

Điều  5: Trách nhiệm của bên A

–    Đảm bảo các điều kiện cần thiết, cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phối hợp cùng bên B trong quá trình thi công. Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa

–    Giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết thuận lợi cho bên B như điện lưới, mặt bằng thi công, thời gian thi công (Trong giờ hành chính)

–    Tạo điều kiện thuận lợi khác cho bên B

–    Thông báo trước cho bên B bằng văn bản nếu có thay đổi đột xuất về lịch trình thi công, thủ tục hành chính

–    Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo điều khoản 2 của hợp đồng.

Có thể bạn đang tìm

>>> Trung tâm bảo hành hitachi tại Hà Nội

>>> Trung Tâm Bảo Hành Electrolux Tại Hà Nội

>>> Địa chỉ bảo hành samsung uy tín tại Hà Nội

>>> Hỗ trợ bảo hành LG tại Hà Nội uy tín nhất

>>> Trạm hỗ trợ bảo hành panasonic tại Hà Nội

Điều  6: Cam kết chung

  •  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành công việc một cách tốt nhất.
  • Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý ngay sau khi bên B hoàn thành công việc, nghiệm thu, bàn giao hệ thống, các giấy tờ liên quan cho bên A và bên A thanh toán đầy đủ cho bên B Hợp đồng bảo dưỡng điều hòa
  • Nếu bên nào vi phạm một trong các điều khoản hợp đồng, bên đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
  • Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được bằng đàm phán thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do bên có lỗi chịu.
  • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày được ký kết, hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 2 bản.

 

Đại diện bên A

Đại diện bên B

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ . NÔNG SẢN –  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỸ THUẬT BKS BÁCH KHOA

 

 

 

Hotline 24/7:O984 666 352