Bài cúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch theo văn khấn truyền thống

Theo ý niệm truyền kiếp của người Nước Ta, ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa ” Cát tường ” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng .

Dưới đây là cách sắm lễ và bài văn khấn ngày Rằm hàng tháng

Lễ vật cúng ngày Rằm hàng tháng đơn thuần, gồm : Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả .

Xin giới thiệu tham khảo bài văn khấn ngày Rằm cúng Thổ Công và các vị Thần:

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lạy )Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phươngKính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thầnCon kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quânCon kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long MạchCon kính lạy những ngài Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính ThầnCon kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thầnCon kính lạy những ngài Tôn thần quản lý trong xứ nàyHôm nay là ngày …….. tháng ….. năm Tân Sửu 2021Tín chủ con là ………………………………………………Ngụ tại …………………… cùng toàn gia quyến thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước ánChúng con thành tâm kính mời :Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần ,Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương ,Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân ,Ngài Bản gia Thổ địa, Long Mạch Tôn thần ,Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần ,

Các vị Tôn thần cai quản trong khu vự này.

Cúi xin những Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an nhàn, việc làm hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lạy ) .

Xin giới thiệu tham khảo bài văn khấn ngày Rằm cúng gia tiên:

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lạy )Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần .Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh ( nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ )Tín chủ ( chúng ) con là : …… Ngụ tại : ……Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm Tân Sửu 2021, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án .Chúng con kính mời : Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật .Chúng con kính mời những cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin thương xót con cháu rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật .Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt đẹp, làm ăn phát lộc, mái ấm gia đình hòa thuận .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lạy ) .

Alternate Text Gọi ngay