Từ điển bách khoa Việt Nam


Từ điển bách khoa Nước Ta là tên của bộ từ điển bách khoa do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản lần tiên phong năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm 4 tập và mỗi tập dày xấp xỉ 1.000 trang, khổ 19 × 27, gồm khoảng chừng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau. Đây là bộ từ điển bách khoa của Nước Ta tiên phong được biên soạn với sự tổ chức triển khai và chỉ huy của Nhà nước Nước Ta, với kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học số 1 biên soạn trong 15 năm .

Nét chính của từ điển

Từ điển có mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay và những tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật của thế giới.

Bạn đang đọc: Từ điển bách khoa Việt Nam

Từ điển do 1.200 nhà khoa học số 1 biên soạn trong 15 năm, với sự tổ chức triển khai và chỉ huy của Nhà nước Nước Ta, với kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng .

Lịch sử

Từ năm 1978, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ trương giao cho Ban Tuyên huấn Trung ương và Bộ Văn hóa – Thông tin chỉ đạo việc nghiên cứu, chuẩn bị biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam. Sau đó, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 20/4/1981 về “Xúc tiến việc biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam”[1].

Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1981, Ban Từ điển bách khoa được thành lập trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.[1] Ngày 10/10/1983, Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ) ban hành Nghị định số 167/HĐBT thành lập Viện Từ điển bách khoa trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.[1]

Năm 1987, quản trị Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 163 a / CT ngày 15 tháng 5 năm 1987 ” Quyết định xây dựng Hội đồng Quốc gia chỉ huy biên soạn Từ điển bách khoa Nước Ta ” [ 1 ] .

Ngày 28/12/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết định số 321-CT giải thể Viện Từ điển bách khoa, thành lập Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam.[1] Ngày 24/12/1997, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho ý kiến đồng ý chuyển Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam thành Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.[1]

Alternate Text Gọi ngay