Quản lý công nghiệp | Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Đà Nẵng

“Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật và quản lý trong thực hành, phân tích, thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý cung ứng, quản lý công nghệ, quản trị nhân sự, quản trị tài chính và quản lý dự án công nghiệp.
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trong các vấn đề quản lý và vận hành trong hệ thống sản xuất và dịch vụ công nghiệp hiện đại.
3. Có khả năng làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tự học tập, nghiên cứu.
4. Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc; có khả năng giao tiếp hiệu quả; khả năng sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.
5. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế qui trình quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống sản xuất trong các doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp.
7. Có khả năng thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau; có tư duy khởi nghiệp.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân – Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng ngành Quản lý công nghiệp đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật liên ngành và quản lý nâng cao nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết tối ưu các vấn đề mới, phức tạp trong quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý cung ứng, quản lý công nghệ, quản trị nhân sự, quản trị tài chính và quản lý dự án công nghiệp.
2. Có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo trong phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành trong quản lý và vận hành các hệ thống công nghiệp hiện đại.
3. Có khả năng ứng xử chuyên nghiệp, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tự học tập, tự định hướng và nghiên cứu chuyên sâu.
4. Có khả năng tổ chức làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả; có khả năng truyền đạt tri thức, sử dụng thành thạo tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.
5. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, cải tiến qui trình quản lý và vận hành tối ưu hệ thống sản xuất trong các doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp.
7. Có khả năng thích nghi với các môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng trên thế giới; có tư duy khởi nghiệp sáng tạo.

Xem thêm: Tìm việc làm Kỹ Sư tại Đà Nẵng, tuyển dụng Kỹ Sư tại Đà Nẵng | TOPCV

Alternate Text Gọi ngay