Các cách khắc phục sự cố máy nén khí Hitachi

A/S
Code A/S
Code
Đèn Lỗi Ngắt  máy Nguyên nhân Khắc phục Cách để phát hiện Cách để Reset Lịch sử
A/S

  E-31 Ngắt:
Đèn sáng Hỏng hoặc cảm biến nhiệt độ bị ngắt kết nối 1 Có Hỏng hoặc ngắt kết nối nhiệt điện trở TH2. Ngắt kết nối điện và kiểm tra TH1. Thay thế nếu cần thiết. Vặn chặt dây TH1 Nhiệt độ vận hành dưới -30°C Cài đặt lại tự động 31   E-32 Ngắt
Đèn sáng Hỏng hoặc cảm biến nhiệt độ bị ngắt kết nối 1 Có Hỏng hoặc ngắt kết nối nhiệt điện trở TH1 Ngắt kết nối điện và kiểm tra TH2. Thay thế nếu cần thiết. Vặn chặt dây TH2 Nhiệt độ vận hành dưới -30°C Cài đặt lại tự động 32   E-33 Ngắt
Đèn sáng Hỏng hoặc cảm biến áp suất bị ngắt kết nối Có Hỏng hoặc ngắt kết nối nhiệt điện trở  PS Ngắt kết nối điện và kiểm tra PS. Thay thế nếu cần thiết. Vặn chặt dây PS 0  Mpa trong suốt quá trình vận hành Cài đặt lại tự động 33   E-41 Ngắt
Đèn sáng Hỏng thiết bị kiểm soát Có Hỏng ROM ( hoặc bảng mạch in) Ngắt kết nối và kết nối lại  nguồn điện. Nếu lỗi vẫn tồn tại thì thay lại bẳng mạch in Thử lại Ngắt kết  nối và kết nối lại nguồn điện 41   E-42 Ngắt  
Đèn sáng Hỏng thiết bị kiểm soát Có Hỏng RAM ( hoăc bẳng in mạch in) Ngắt kết nối và kết nối lại  nguồn điện. Nếu lỗi vẫn tồn tại thì thay lại bẳng mạch in Thử lại Ngắt kết  nối và kết nối lại nguồn điện 42   E-43 Ngắt
Đèn sáng Hỏng thiết bị kiểm soát Có Hỏng  E2ROM
 ( hoăc bẳng in mạch in) Ngắt kết nối và kết nối lại  nguồn điện. Nếu lỗi vẫn tồn tại thì thay lại bẳng mạch in Thử lại Ngắt kết  nối và kết nối lại nguồn điện 43   E-21 Báo động
Đèn sáng Tắc lọc hút gió No Tắc lọc hút gió Vệ sinh lọc Chênh lệch áp suất 7.47kPa Nhấn phím Reset 21   E-59 Báo động
Đèn sáng Quá tải/ không tảt No Tổng 1,000,000 lần tải/không tải Thay phần tiêu hao của van tiết lưu 1,000,000
Lần Giữ SELECT và nhấn phím Reset 59   E-22 Báo động
Đèn sáng Mức dầu thấp (tùy chọn) No Lượng dầu thấp       22   E-15 Báo động
Đèn sáng Tùy chọn Có         15   E-54 Báo động
Đèn sáng Tùy chọn No         54   – Tự khởi động Điện chập chờn liên tục (ÍPS) No IPS dưới 5 dây Kiểm tra nguồn IPS 20ms-5 giây   03   IPS dưới 5 giây Kiểm tra nguồn IPS 20ms-5 giây   04  
source : https://suadieuhoa.edu.vn
category : Hitachi
Alternate Text Gọi ngay