Điểm chuẩn và học phí ngành Quản trị kinh doanh các trường phía Bắc


Trang Hà   –  
Thứ năm, 18/08/2022 13 : 22 ( GMT + 7 )

Dưới đây là điểm chuẩn và học phí ngành Quản trị kinh doanh của các Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng…

Trường Đại học Ngoại thương

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của trường là 28,45 điểm .Theo đó, học phí chương trình đại trà phổ thông là 22 triệu đồng / năm ; Chương trình chất lượng cao là 42 triệu đồng / năm ; Chương trình tiên tiến và phát triển là 65 triệu đồng / năm .

Học viện Tài chính

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của trường là 26,7 điểm ( điều kiện kèm theo là điểm môn Toán > = 9,2 điểm ) .Học phí chương trình chuẩn là 20 triệu đồng / năm ; Chương trình chất lượng cao là 47,5 triệu đồng / năm .

Học viện Ngân hàng

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của trường là 26,55 điểm .

Học phí chương trình đại trà là 9,8 triệu đồng/năm; Chương trình chất lượng cao là 32,5 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Thương mại

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của trường là 26,7 điểm .Học phí chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn : từ 23 triệu đồng đến 25 triệu đồng / năm học theo từng ngành ( chuyên ngành ) đào tạo và giảng dạy. Học phí những chương trình huấn luyện và đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp : từ 31,25 triệu đồng đến 33,495 triệu đồng / năm học theo từng ngành ( chuyên ngành ) giảng dạy .

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của trường là 26,4 điểm .Học phí so với khóa nhập học năm 2022 ( K67 ), học phí những chương trình chuẩn của năm học 2022 – 2023 dự kiến là 24 đến 30 triệu đồng / năm học ( tùy theo từng ngành ) .

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh ( chương trình đào tạo và giảng dạy chất lượng cao ) với 36,2 điểm. Các ngành của trường đều tính trên thang điểm 40, trong đó tiếng Anh nhân thông số 2 .

Mức học phí mà Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 là 4.200.000 đồng/tháng (tương đương 42.000.000 đồng/năm).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh ( chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị kinh tế tài chính ) là 16 điểm .

Học phí nhóm ngành khoa học xã hội và quản trị ( Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh … ) là 13,45 triệu đồng / năm.

Alternate Text Gọi ngay