Bổ nhiệm PGS, TS Nguyễn Hữu Hiếu làm Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

PGS, tiến sỹ Nguyễn Hữu Hiếu được chỉ định làm Hiệu trưởng Trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS, tiến sỹ Nguyễn Hữu Hiếu là cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, tốt nghiệp kỹ sư năm 2004, thạc sĩ năm 2005 và năm 2008 ông tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật điện tại Cộng hòa Pháp. Ông được chỉ định Phó Giáo sư năm 2018. Trước khi được công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, ông từng kinh qua những trách nhiệm : giảng viên khoa Điện ; Phó Trưởng Khoa ; Trưởng Khoa Điện ; Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS, TS Nguyễn Hữu Hiếu cam kết, với nhiệm vụ mới được giao, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng trường và tập thể lãnh đạo nhà trường nhận diện những khó khăn thách thức chính trong từng giai đoạn để tập trung nguồn lực nhằm hiện thực hóa khát vọng được nêu trong tầm nhìn của nhà trường: đến năm 2035, Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế-xã hội trong nước và thế giới.

Ông đưa ra trọng tâm của kế hoạch hành vi là nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo của nhà trường. Theo đó, mạng lưới hệ thống quản trị của trường phải thay đổi để những bộ phận phối hợp hoạt động giải trí uyển chuyển, hiệu suất cao, phát huy hết tiềm năng và hiệu suất ; cơ sở vật chất phải được sắp xếp tối ưu để phân phối được những nhu yếu tối thiểu về giảng dạy, nghiên cứu và điều tra và học tập của giảng viên, sinh viên ; chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị của nhà trường ngày càng được nâng cao về trình độ ( giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học ) và nhiệm vụ để cung ứng những yên cầu của trách nhiệm thay đổi ; đời sống và thiên nhiên và môi trường sư phạm phải được cải tổ để giảng viên yên tâm công tác làm việc, góp sức rất là mình vì sự tăng trưởng của nhà trường .

Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được xây dựng năm 1975, là đại học kỹ thuật tiên phong của miền trung-Tây Nguyên. Nhà trường huấn luyện và đào tạo 34 chuyên ngành đại học – bậc cử nhân, 38 chuyên ngành giảng dạy sâu xa đặc trưng – bậc kỹ sư, kiến trúc sư, 17 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành tiến sỹ với số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là khoảng chừng hơn 15.000 sinh viên. Trường hợp tác với hơn 35 đại học, TT nghiên cứu và điều tra khoa học và tổ chức triển khai giáo dục của 18 vương quốc.

Alternate Text Gọi ngay