).Tất cả cài đặt tương quan tới máy in được liệt kê cùng với các diễn đạt. Cài đặt mặc định được lưu lại chữ thập. ( ) .

Dấu hoa thị (*)

Các cài đặt được đánh dấu “

*1

Bạn đang đọc: “>

” có thể không khả dụng hoặc đa dạng hoặc có những mặc định khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Các cài đặt được đánh dấu bằng “* 2” có thể không hiển thị tùy thuộc vào mẫu sản phẩm bạn đang dùng, các tùy chọn hoặc các mục cài đặt khác.

Không thể nhập hay xuất các cài đặt được đánh dấu bằng “* 3”.

Ưu tiên cài đặt

Nếu một cài đặt in được chỉ định từ cả trình tinh chỉnh và điều khiển máy in và bảng thao tác của máy, thì thông số kỹ thuật từ trình điều khiển và tinh chỉnh máy in sẽ đè lên thông số kỹ thuật từ bảng thao tác. Thông số từ bảng thao tác có hiệu lực hiện hành trong một số ít trường hợp đơn cử, như khi triển khai in PS / PCL và in từ UNIX hoặc các mạng lưới hệ thống quản lý và vận hành khác không tương hỗ các trình tinh chỉnh và điều khiển máy in .

Cấu hình cho cài đặt về quản lý và vận hành máy in và việc in .

Khi kích thước giấy của từng nguồn giấy được cài đặt thành tại , bạn có thể chỉ định vận hành để thực hiện khi cỡ của giấy nạp khác xa với cài đặt trong trình điều khiển máy in.

* 1

* 2

         Chọn nguồn giấy  Chọn hoặc   Chọn nguồn giấyChọn hoặc


Tiếp tục in ngay cả khi cài đặt cỡ trong trình điều khiển máy in khác xa với cỡ giấy được nạp.


Hiển thị lỗi và dừng in khi cài đặt trong trình điều khiển máy in khác xa với cỡgiấy được nạp.

Nếu cài đặt của trình điều khiển máy in không khớp với cỡ và loại giấy đã nạp với được chọn, có thể sẽ xảy ra lỗi in ấn hoặc kẹt giấy.

Cài đặt số bản sao cần in .

đến 999đến 999

         Cài đặt số bản sao cần trong  <Áp Dụng>( Cài đặt số bản sao cần trong<Áp Dụng>(

Chọn có tạo bản in 2 mặt hay không .


         Chọn hoặc   Chọn hoặc

Sử dụng mục này để chỉ định cỡ và loại giấy. Giấy khả dụng         Chọn cỡ giấy  Chọn loại giấy  Chọn cỡ giấyChọn loại giấy

Chọn việc có chuyển đổi giữa việc in trên giấy cỡ A4 và giấy cỡ Letter nếu một trong các cỡ giấy này được nạp nhưng loại còn lại thì chưa. Khi bạn chọn , nếu bạn chỉ định cỡ giấy A4 để in từ máy tính nhưng giấy cỡ A4 không được nạp vào máy, thì máy sẽ in tài liệu của bạn trên cỡ giấy Letter.


         Chọn hoặc   Chọn hoặc

Bạn có thể chỉ định cài đặt in, như số bản sao hoặc in 1 mặt/2 mặt, từ một ứng dụng hoặc trình điều khiển máy in. Tuy nhiên, cài đặt chỉ có thể được chỉ định trên máy.

Bạn hoàn toàn có thể đổi khác cài đặt tương quan đến chất lượng in .
Điều chỉnh tỷ lệ mực in .

Mẫu Bảng Cảm ứng

17 Mức

<Điều Chỉnh Mịn>

//

17 Mức

Mẫu LCD Đen trắng

17 Mức

//

17 Mức

Mẫu Bảng Cảm ứng

           Điều chỉnh mật độ  <Áp Dụng>  Điều chỉnh mật độ<Áp Dụng>

Mẫu LCD Đen trắng

             Điều chỉnh mật độ    <Áp Dụng>  Điều chỉnh mật độ<Áp Dụng>

Bạn có thể sử dụng <Điều Chỉnh Mịn> hoặc tđể điều chỉnh mật độ mực với ba mức mật độ: mật độ cao, với mật độ trung bình, và mật độ thấp.

Khi được cài đặt thành , bạn không thể cài đặt mục này.

Bạn có thể tiết kiệm lượng mực in tiêu hao. Chọn khi bạn muốn kiểm tra bố cục hay các đặc điểm hiển thị khác trước khi tiến hành in một tài liệu lớn.


           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Bật hoặc tắt chính sách làm mịn, trong đó các cạnh ký tự và đồ họa sẽ được in phẳng mịn .

           Chọn hoặc   Chọn hoặc

<Độ phân giải>

Chỉ định độ phân giải được sử dụng để giải quyết và xử lý tài liệu in .

<1200 dpi>

600 dpi >

         <Độ phân giải>  Chọn <1200 dpi> hoặc <600 dpi>  <Độ phân giải>Chọn <1200 dpi> hoặc <600 dpi>
Chỉ định các cài đặt bố cục tổng quan trang như vị trí đóng sách và các giá trị lề .

Nếu bạn đóng bản in bằng dụng cụ đóng như dập ghim, sử dụng mục này để chỉ định đóng theo cạnh dài hay cạnh ngắn. Chỉ định cài đặt của mục này trong tổ hợp với , dùng để chỉ định lề đóng sách để áp dụng cho vị trí đóng sách.

           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Chỉ định mục này để đóng sách trên cạnh dài của giấy.

Chỉ định mục này để đóng sách trên cạnh ngắn của giấy.

Dời vị trí in để điều chỉnh lề đóng sách nhằm áp dụng cho các cạnh đóng sách được chỉ định bởi . Giá trị “00,0” không có ảnh hưởng trên lề đóng sách.

đến +50,0 (mm)- 50,0 đến 00,0 đến + 50,0 ( mm )

           Xác định lề đóng sách  <Áp Dụng> ( Xác định lề đóng sách<Áp Dụng> (

Nhập giá trị cài đặt

Chỉ xu thế biến hóa vị trí in và độ rộng lui vào. Cho dù giá trị cài đặt là một giá trị ” + ” hoặc ” – ” thì đều xác lập cạnh đóng sách cùng với giá trị để kiểm soát và điều chỉnh lề đóng sách. Chiều rộng lề hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh với gia số 0,5 mm. Vận Hành Cơ Bản

Cài Đặt Giá Trị

Cạnh Dài

Cạnh Ngắn

Một giá trị có dấu ” + ” Cạnh trái của giấy
Cạnh trên của giấy
Một giá trị có dấu ” – ” Cạnh phải của giấy
Cạnh đáy của giấy

Không phân biệt nguồn giấy, bạn hoàn toàn có thể biến hóa vị trí in bằng các đơn vị chức năng của ” 0,5 mm ” cho tổng thể các lệnh in .

đến +50,0 (mm)- 50,0 đến 00,0 đến + 50,0 ( mm )

         Chỉ định tổ hợp hướng điều chỉnh và mặt in  Chỉ định giá trị chia lệch  <Áp Dụng> ( Chỉ định tổ hợp hướng điều chỉnh và mặt inChỉ định giá trị chia lệch<Áp Dụng> (

/

Thay đổi vị trí in trên mặt giấy ngửa lên trên .

/

Thay đổi vị trí in trên mặt giấy úp xuống .

Nhập giá trị cài đặt

Đối với /, chỉ định một giá trị với dấu ” + ” để đổi khác vị trí in theo hướng trái sang phải. Đối với /, chỉ định một giá trị với một dấu ” + ” để đổi khác vị trí in theo hướng trên xuống dưới. Để đổi khác theo hướng ngược lại, chỉ định một giá trị với dấu ” – “. Vận Hành Cơ Bản/

Quá trình in sẽ ngừng lại nếu có một lỗi nào đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt mục này thành , lỗi này sẽ được bỏ qua và tiếp tục in. Thông thường, cài đặt mục này thành .


       /  Chọn hoặc   /Chọn hoặc
Cài đặt khoảng chừng thời hạn mà sau khoảng chừng thời hạn này các việc làm in hiện thời sẽ tự động hóa bị hủy trong trường hợp có sự gián đoạn tiếp đón tài liệu in .

đến 300 (giây)5 đến 15 đến 300 ( giây )

         Cài đặt khoảng thời gian  <Áp Dụng> ( Cài đặt khoảng thời gian<Áp Dụng> (

Chỉ định chính sách trong đó máy cần quản lý và vận hành khi định dạng tài liệu tài liệu không xác lập .

* 2

* 2

* 2

         Chọn Chế độ cá nhân hóa  Chọn Chế độ cá nhân hóa

Chỉ định việc có nạp giấy từ khay giấy đa năng khi giấy loại thích hợp không được nạp trong ngăn giấy trong khi tính năng Tự Động Chọn Giấy bật .

         Chọn hoặc   Chọn hoặc

<Ư.Tiên TĐộ/Mặt In khi In 2 Mặt>/<Ưu Tiên Tốc Độ/Mặt In cho 2 Mặt>

Chỉ định việc có triển khai in trang ở đầu cuối bằng in 1 mặt hay không khi quy trình giải quyết và xử lý một tài liệu có chứa số trang lẻ đang in 2 mặt .

Ưu Tiên Tốc Độ >

<Ưu Tiên Mặt In>

       <Ư.Tiên TĐộ/Mặt In khi In 2 Mặt>/<Ưu Tiên Tốc Độ/Mặt In cho 2 Mặt>  Chọn <Ưu Tiên Tốc Độ> hoặc <Ưu Tiên Mặt In>  <Ư.Tiên TĐộ/Mặt In khi In 2 Mặt>/<Ưu Tiên Tốc Độ/Mặt In cho 2 Mặt>Chọn <Ưu Tiên Tốc Độ> hoặc <Ưu Tiên Mặt In>

<Ưu Tiên Tốc Độ>

Xử lý trang cuối cùng bằng cách in 1 mặt.

<Ưu Tiên Mặt In>

Xử lý trang cuối cùng bằng cách in 2 mặt.

Khi một tài liệu có chứa số trang chẵn được hoàn tất bằng in 1 mặt

Khi chọn < Ưu Tiên Tốc Độ >, trang cuối trống hoặc không được in sẽ được giải quyết và xử lý in 1 mặt ngay cả khi tài liệu đó gồm số trang chẵn .

Khi bạn dùng giấy đã được in logo trước

Nếu chọn < Ưu Tiên Tốc Độ > và trang ở đầu cuối được giải quyết và xử lý in 1 mặt thì hướng trang hoặc mặt in hoàn toàn có thể khác so với các trang khác. Trong trường hợp đó, chọn < Ưu Tiên Mặt In > .

<Ưu Tiên Khay Đa Năng>/<Ưu Tiên Khay Đa Năng>

Chỉ định có nạp giấy từ khay đa năng khi Tự Động Chọn Giấy được bật hay không. Nếu chọn , giấy sẽ được nạp từ khay đa năng khi giấy cùng cỡ và cùng loại được nạp từ cả khay đa năng và ngăn giấy.

       <Ưu Tiên Khay Đa Năng>/<Ưu Tiên Khay Đa Năng>  Chọn hoặc   <Ưu Tiên Khay Đa Năng>/<Ưu Tiên Khay Đa Năng>Chọn hoặc

Thiết lập này chỉ khả dụng khi được cài đặt thành .

Chỉ định việc có hủy bỏ in khi cỡ giấy nạp khác so với cỡ trong trình điều khiển và tinh chỉnh máy in .

         Chọn hoặc   Chọn hoặc

Nếu quá trình in bị gián đoạn do xảy ra một lỗi như kẹt giấy, thì sau khi sửa lỗi quá trình in thường bắt đầu lại từ trang đãxảy ra. Khi chọn , trang xảy ra lỗi sẽ bị bỏ qua, và quá trình in sẽ khởi động lại từ trang tiếp theo.

         Chọn hoặc   Chọn hoặc

Khi chọn

Trang hoàn toàn có thể không được in tùy vào thời hạn lỗi xảy ra .
Nếu một lỗi xảy ra trong quy trình in 2 mặt, thì cả hai mặt trang tương ứng đều không được in .

Bạn hoàn toàn có thể biến hóa các cài đặt có hiệu lực thực thi hiện hành khi in từ trình tinh chỉnh và điều khiển máy in UFR II .

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể chọn chiêu thức in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .

<Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>

Chọn giải pháp sử dụng để sao chép ảnh bán sắc. Tùy chọn này hoàn toàn có thể được chỉ định cho từng loại hình ảnh trong bất kỳ tài liệu nào .

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

<Đồ Thị>

<Độ phân giải>

<Độ Phân Giải Cao>

<Độ phân giải>

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  <Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>  Chọn loại hình ảnh  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian><Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>Chọn loại hình ảnhChọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Cài đặt giá trị

<Độ phân giải>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

<Độ Phân Giải Cao>

Nếu so sánh với <Độ phân giải>, điều này sẽ tạo ra bản in đẹp hơn nhưng độ bền về chất lượng sẽ thấp hơn một chút. Tùy chọn này phù hợp để có được một bản in dữ liệu ký tự hoặc dữ liệu nét mảnh hoặc dữ liệu CAD với các mép cạnh sắc nét.

Chỉ định có vô hiệu một trang trống trong tài liệu in khi khởi đầu in ra hay không .

           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Chỉ định các cài đặt in PCL, như bố cục tổng quan trang và chất lượng in .

Chỉ định có vô hiệu một trang trống trong tài liệu in khi khởi đầu in ra hay không .


           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Chọn (hướng dọc) hoặc (hướng ngang) đối với hướng xoay của trang.

           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Chỉ định phông chữ sử dụng bằng cách chọn số ID phông chữ tương ứng. Bạn hoàn toàn có thể in list phông PCL với các mẫu phông từ bảng thao tác. Danh Sách Phông PCL

LBP215x

đến 104đến 104

LBP214dw / LBP212dw

đến 54đến 54

           Chọn số font  <Áp Dụng> ( Chọn số font<Áp Dụng> (

* 2

Cài đặt cỡ phông theo điểm và có thể điều chỉnh với gia số 0,25. Bạn chỉ có thể chỉ định cài đặt này khi một phông có khoảng cách chữ cân xứng có thể tính được tỷ lệ được chọn trong .

đến 999,75 (điểm)4,00 đến 12,00 đến 999,75 ( điểm )

           Chỉ định kích cỡ điểm  <Áp Dụng> ( Chỉ định kích cỡ điểm<Áp Dụng> (

* 2

Cài đặt cỡ phông theo điểm hay cpi (số ký tự trên 1 inch) và có thể điều chỉnh với gia số 0,01. Bạn chỉ có thể chỉ định cài đặt này khi một phông có khoảng cách chữ cố định hoặc một phông bitmap được chọn tại .

đến 99,99 (cpi)0,44 đến 10,00 đến 99,99 ( cpi )

           Chỉ định giá trị điểm  <Áp Dụng> ( Chỉ định giá trị điểm<Áp Dụng> (

Đặt số dòng được in trong một trang từ 5 đến 128 dòng. Cài đặt này sẽ tự động được thay đổi theo cài đặt được chỉ định trong .

đến 128 (hàng)5 đến 64 đến 128 ( hàng )

           Chỉ định số dòng  <Áp Dụng> ( Chỉ định số dòng<Áp Dụng> (

Chọn mã ký tự phù hợp nhất với máy tính bạn dùng gửi dữ liệu in. Cài đặt đã chỉ định sẽ bị bỏ qua khi mã ký tự do phông chỉ định trong kiểm soát.

LBP215x

LBP214dw / LBP212dw

           Chọn mã ký tự  Chọn mã ký tự

Chọn việc có cài đặt cỡ giấy tùy chỉnh hay không. Chọn để cài đặt kích thước giấy trong .


           Chọn hoặc   Chọn hoặc

<Đơn Vị Đo Lường> * 2

Chọn đơn vị chức năng giám sát để dùng cài đặt cỡ giấy tùy chỉnh .

         <Đơn Vị Đo Lường>  Chọn hoặc   <Đơn Vị Đo Lường>Chọn hoặc

* 2

Chỉ định chiều ngang ( cạnh ngắn ) của giấy tùy chỉnh .

(mm)77 đến 215 ( mm )

           Chỉ định kích thước  <Áp Dụng> ( Chỉ định kích thước<Áp Dụng> (

* 2

Chỉ định chiều dọc ( cạnh dài ) của giấy tùy chỉnh .

(mm)127 đến 355 ( mm )

           Chỉ định kích thước  <Áp Dụng> ( Chỉ định kích thước<Áp Dụng> (

Chọn việc có xuống dòng (CR) không khi máy in nhận được mã thêm dòng (LF). Nếu được chọn, vị trí in sẽ di chuyển về đầu dòng tiếp theo khi máy nhận được một mã LF. Nếu được chọn, vị trí in sẽ di chuyển sang dòng tiếp theo ngay phía dưới vị trí nhận được mã LF.

           Chọn hoặc  

Chọn hoặc

Chọn việc có tăng chiều rộng khu vực hoàn toàn có thể in của giấy cỡ A4 theo hướng dọc bằng với cỡ giấy Letter hay không .


           Chọn hoặc   Chọn hoặc

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể chọn giải pháp in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .

<Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>

Chọn chiêu thức sử dụng để sao chép ảnh bán sắc. Tùy chọn này hoàn toàn có thể được chỉ định cho từng loại hình ảnh trong bất kỳ tài liệu nào .

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

<Đồ Thị>

<Độ phân giải>

<Độ Phân Giải Cao>

<Độ phân giải>

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  <Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>  Chọn loại hình ảnh  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian><Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>Chọn loại hình ảnhChọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Cài đặt giá trị

<Độ phân giải>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

<Độ Phân Giải Cao>

Nếu so sánh với <Độ phân giải>, điều này sẽ tạo ra bản in đẹp hơn nhưng độ bền về chất lượng sẽ thấp hơn một chút. Tùy chọn này phù hợp để có được một bản in dữ liệu ký tự hoặc dữ liệu nét mảnh hoặc dữ liệu CAD với các mép cạnh sắc nét.

* 2

Cài đặt này cho phép bạn in mã vạch được hỗ trợ bởi Barcode Printing Kit. Nếu được chọn, máy sẽ tạo ra mã vạch khi nó nhận được lệnh mã vạch từ máy tính chủ. Nếu được chọn, mã vạch sẽ không được tạo ra, thậm chí cả khi lệnh mã vạch được gửi từ máy tính chủ.

         Chọn hoặc  Chọn hoặc Để kích hoạt trình đơn BarDIMM, cần phải kích hoạt Barcode Printing Kit. Khi bạn không in mã vạch, hãy bảo vệ đã tắt trình đơn BarDIMM. Nếu không, vận tốc giải quyết và xử lý việc in thường thì hoàn toàn có thể bị giảm .

Cài đặt mặc định là . Nếu bạn kích hoạt Barcode Printing Kit, nó sẽ đổi thành .

* 2

Chỉ định AEC ( Mã Thoát Thay thế ) được sử dụng cho các lệnh mã vạch khi máy tính chủ không tương hỗ Mã Thoát tiêu chuẩn .

~ >

<">

<#>

<$>

<\>

<{>

<}>

<|>

           Chọn một mã thoát  Chọn một mã thoát

Cài đặt này khả dụng chỉ khi được bật.

* 2

Chỉ định các cài đặt in PS như bố cục tổng quan trang và chất lượng in .

Thiết lập này được cho phép bạn xác định lượng thời hạn trước khi một lệnh bị quá hạn thực thi. Nếu một lệnh chưa hoàn tất trong thời hạn cài đặt, lệnh in sẽ tự động hóa bị hủy .

đến 3600 (giây)đến 3600 ( giây )

          Chỉ định số giây cho thời gian quá hạn thực hiện  <Áp Dụng> () Chỉ định số giây cho thời gian quá hạn thực hiện<Áp Dụng> (

Cài này xác lập việc có in một trang bị lỗi khi gặp lỗi xảy ra hay không .


           Chọn hoặc  Chọn hoặc

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể chọn chiêu thức in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .

<Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>

Chọn giải pháp sử dụng để sao chép ảnh bán sắc. Tùy chọn này hoàn toàn có thể được chỉ định cho từng loại hình ảnh trong bất kỳ tài liệu nào .

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

<Đồ Thị>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  <Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>  Chọn loại hình ảnh  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian><Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>Chọn loại hình ảnhChọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Cài đặt giá trị

<Độ phân giải>

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

<Độ Phân Giải Cao>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Chỉ định cách in tài liệu sắc tố ở dạng đen trắng .<Đồng đều RGB><Đồng đều RGB>

           Chọn loại chuyển đổi thang độ xám  Chọn loại chuyển đổi thang độ xám

In đen trắng với sự nhấn mạnh vào khác biệt màu sắc để đạt được sự chuyển màu mịn đẹp.

In đen trắng để hình ảnh kết cuộc trông giống như một hình ảnh truyền hình trắng đen (của hệ thống NTSC).

<Đồng đều RGB>

In đen trắng do đó R, G, và B đều đồng bộ chuyển sang cùng mức màu xám bằng cách chỉ sử dụng độ sáng làm tham khảo.

Bạn hoàn toàn có thể biến hóa các cài đặt in sẽ vận dụng khi in các tập tin hình ảnh ( JPEG / TIFF ) .

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể đổi khác giải pháp in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .


<Độ phân giải><Độ phân giải>

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian>Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

<Độ phân giải>

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

<Độ Phân Giải Cao>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Bạn hoàn toàn có thể đổi khác cài đặt cho các tập tin PDF .

Chỉ định để phóng to hoặc thu nhỏ bản gốc tùy theo khoanh vùng phạm vi in của trang. Lưu ý rằng việc lan rộng ra / thu nhỏ cỡ sẽ không ảnh hưởng tác động đến tỷ suất khung hình của bản gốc .

           Chọn hoặc  Chọn hoặc

Chỉ định lan rộng ra khoanh vùng phạm vi in với cỡ giấy .

           Chọn hoặc  Chọn hoặc

Nếu bạn chỉ định , phần liền kề cạnh giấy có thể không được in hoặc bản in ra sẽ bị mờ một phần tùy thuộc vào bản gốc.

Chỉ định việc có thu hẹp nhiều trang và in chúng trên một trang theo sắp xếp trong đó trang tiên phong nằm ở trên cung bên trái. Ví dụ, để in 4 trang trong một tờ đơn, chọn < 4 trên 1 > .

<2 trên 1>

<4 trên 1>

<6 trên 1>

<8 trên 1>

<9 trên 1>

<16 trên 1>

           Chọn số lượng các trang được kết hợp  Chọn số lượng các trang được kết hợp

Chỉ định liệu có in các nhận xét hay không. Nếu bạn chọn , các nhận xét trong file PDF sẽ được in.

           Chọn hoặc  Chọn hoặc

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể chọn chiêu thức in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .

<Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>

Chọn giải pháp sử dụng để sao chép ảnh bán sắc. Tùy chọn này hoàn toàn có thể được chỉ định cho từng loại hình ảnh trong bất kỳ tài liệu nào .

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

<Đồ Thị>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  <Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>  Chọn loại hình ảnh  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian><Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>Chọn loại hình ảnhChọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Cài đặt giá trị

<Độ phân giải>

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

<Độ Phân Giải Cao>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Chỉ định cách in tài liệu sắc tố ở dạng đen trắng .

<Đồng đều RGB>

           Chọn loại chuyển đổi thang độ xám  Chọn loại chuyển đổi thang độ xám


In đen trắng với sự nhấn mạnh vào khác biệt màu sắc để đạt được sự chuyển màu mịn đẹp.

trong đen trắng để hình ảnh kết cuộc trông giống như một hình ảnh truyền hình trắng đen (của hệ thống NTSC).

<Đồng đều RGB>

trong đen trắng do đó R, G, và B đều đồng bộ chuyển sang cùng mức màu xám bằng cách chỉ sử dụng độ sáng làm tham khảo.

Bạn hoàn toàn có thể biến hóa cài đặt cho các tập tin XPS .

<Độ trung gian>

Bạn hoàn toàn có thể chọn giải pháp in ấn dùng để sao chép ảnh bán sắc ( khoanh vùng phạm vi màu trung gian giữa vùng tối và vùng sáng của ảnh ) để tạo chất lượng hình ảnh tối ưu .

<Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>

Chọn giải pháp sử dụng để sao chép ảnh bán sắc. Tùy chọn này hoàn toàn có thể được chỉ định cho từng loại hình ảnh trong bất kỳ tài liệu nào .

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

<Đồ Thị>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

Độ phân giải >

<Độ Phân Giải Cao>

         <Độ trung gian>  <Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>  Chọn loại hình ảnh  Chọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc  <Độ trung gian><Độ Phân Giải/Thay Đổi Dần>Chọn loại hình ảnhChọn phương pháp sao chép ảnh bán sắc

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Cài đặt giá trị

<Độ phân giải>

Tạo một bản in với độ chuyển màu hoặc các cạnh mịn đẹp. Điều này thích hợp cho việc in các hình hoặc đồ thị có vùng chuyển màu.

Tạo một bản in sắc nét với độ tương phản sáng tối mạnh mẽ. Tùy chọn này phù hợp cho việc in dữ liệu hình ảnh như dữ liệu ảnh chụp.

<Độ Phân Giải Cao>

Tạo một bản in đẹp với các cạnh văn bản rõ ràng. Điều này thích hợp cho việc in ký tự và các đường mảnh.

Chỉ định cách in tài liệu sắc tố ở dạng đen trắng .

<Đồng đều RGB>

<Đồ Thị>

<Đồng đều RGB>

<Đồng đều RGB>

           Chọn loại hình ảnh  Chọn loại chuyển đổi thang độ màu xám  Chọn loại hình ảnhChọn loại chuyển đổi thang độ màu xám

Loại hình ảnh

Chọn đối tượng để thay đổi các cài đặt. biểu thị cho chữ cái và các ký tự, <Đồ Thị> biểu thị cho các đường và hình, và đại diện cho các hình ảnh.

Loại chuyển đổi thang độ xám

In đen trắng với sự nhấn mạnh vào khác biệt màu sắc để đạt được sự chuyển màu mịn đẹp.

trong đen trắng để hình ảnh kết cuộc trông giống như một hình ảnh truyền hình trắng đen (của hệ thống NTSC).

<Đồng đều RGB>

trong đen trắng do đó R, G, và B đều đồng bộ chuyển sang cùng mức màu xám bằng cách chỉ sử dụng độ sáng làm tham khảo.

Chỉ định có vô hiệu một trang trống trong tài liệu in khi mở màn in ra hay không .

           Chọn hoặc   Chọn hoặc

Chỉ định quản lý và vận hành được thực thi khi chất lượng hình ảnh bị giảm do không đủ bộ nhớ trong quy trình in ấn .

Đầu Ra >

           Chọn <Đầu Ra> hoặc  Chọn <Đầu Ra> hoặc

<Đầu Ra>

Tiếp tục in bất kể chất lượng ảnh có bị giảm đi bao nhiêu đi nữa.


Nếu chất lượng hình ảnh bị giảm đáng kể, một thông báo lỗi sẽ hiển thị và quá trình in sẽ ngừng lại.

Chọn một ngôn từ miêu tả trang sao cho máy được nhận diện như một máy in thích hợp với ngôn từ đó khi nó được liên kết với máy tính bằng cách sử dụng Plug and Play .

* 3

Chọn một ngôn từ miêu tả trang sao cho máy được nhận diện như một máy in thích hợp với ngôn từ đó khi nó được nhận diện trên mạng .

* 2

Chọn một ngôn từ miêu tả trang sao cho máy được nhận diện như một máy in thích hợp với ngôn từ đó khi nó được liên kết với máy tính qua USB .

* 2

Mẫu Bảng Cảm ứng

       Chọn hoặc   Chọn ngôn ngữ mô tả trang    Khởi động lại máyChọn hoặc Chọn ngôn ngữ mô tả trangKhởi động lại máy

Mẫu LCD Đen trắng

       Chọn hoặc   Chọn ngôn ngữ mô tả trang  Restart the machineChọn hoặc Chọn ngôn ngữ mô tả trangRestart the machine

Phát hiện và kết nối máy như một máy in UFR II.

Phát hiện và kết nối với máy như một máy in UFR II tương thích với Thông Số Giấy XML (XPS).

Phát hiện và kết nối máy như một máy in PCL6.

Phát hiện và kết nối máy như một máy in PCL6.

Phát hiện và kết nối máy như một máy in PS.

Alternate Text Gọi ngay