Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – North American Numbering

Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – North American Numbering

Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ, được gọi là North American Numbering Plan (NANP), là một hệ thống đánh số điện thoại được sử dụng ở Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, và một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác. NANP đã được thiết kế để tạo ra một cách thống nhất và hiệu quả để quản lý và sử dụng các số điện thoại trong khu vực này. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về NANP:

Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – North American Numbering

Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – North American Numbering

1. Mã Quốc Gia (Country Code): Mã quốc gia của Hoa Kỳ và Canada là +1. Đây là mã quốc gia dùng để xác định rằng một số điện thoại thuộc về Hoa Kỳ hoặc Canada.

2. Mã Vùng (Area Code): Các số điện thoại trong NANP được chia thành các mã vùng (area code). Mã vùng xác định một vùng địa lý cụ thể. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, mã vùng 212 là mã vùng cho Manhattan, New York City.

3. Số Điện Thoại Cục Bộ (Local Number): Sau mã vùng, mỗi số điện thoại cục bộ có thể chứa các số khác nhau, thường là 7 hoặc 10 số, tùy thuộc vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể.

4. Quản Lý và Quy Định: NANP được quản lý và duy trì bởi một tổ chức gọi là North American Numbering Plan Administration (NANPA). NANPA đảm bảo rằng các số điện thoại được phân phối một cách hiệu quả và không bị trùng lặp.

5. Thêm Chữ Số 1: Trong một số trường hợp, khi gọi từ máy điện thoại di động, bạn có thể cần thêm chữ số “1” vào trước mã vùng khi gọi xa, để biểu thị một cuộc gọi ngoại vùng.

NANP là một hệ thống quan trọng để duy trì sự hiệu quả và thống nhất trong việc quản lý và sử dụng số điện thoại ở Bắc Mỹ. Nó cho phép người dùng dễ dàng xác định vùng địa lý và quốc gia của một số điện thoại và giúp duy trì tính toàn vẹn của hệ thống truyền thông.

Các quốc gia theo NANP tại Bắc Mỹ.

Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ (tiếng Anh: North American Numbering Plan, viết tắt là NANP) là một kế hoạch đánh số điện thoại đó bao gồm hai mươi lăm khu vực riêng biệt trong hai mươi quốc gia chủ yếu ở Bắc Mỹ, bao gồm cả vùng biển Caribe. Một số quốc gia Bắc Mỹ, đặc biệt là México, không tham gia NANP.

NANP khởi đầu được AT và T nghĩ ra cho Hệ thống Chuông và những nhà khai thác điện thoại cảm ứng độc lập ở Bắc Mỹ để thống nhất những kế hoạch đánh số địa phương phong phú đã được thiết lập trong những thập kỷ trước. AT và T liên tục điều hành quản lý kế hoạch đánh số cho đến khi mạng lưới hệ thống Bell bị phá vỡ, khi chính quyền sở tại được giao cho Cơ quan quản trị kế hoạch đánh số Bắc Mỹ ( NANPA ), một dịch vụ đã được Ủy ban truyền thông online liên bang ( FCC ) mua từ khu vực tư nhân Hoa Kỳ. Mỗi vương quốc tham gia tạo thành một cơ quan quản trị có quyền trấn áp tổng lực so với những nguồn lực đánh số địa phương. FCC cũng ship hàng như thể cơ quan quản trị của Hoa Kỳ. Các quyết định hành động đánh số của Canada được đưa ra bởi Thương Hội đánh số Canada .

NANP chia lãnh thổ của các thành viên thành các khu vực kế hoạch đánh số (NPA) được mã hóa bằng số với tiền tố số điện thoại ba chữ số, thường được gọi là mã vùng. Mỗi điện thoại được gán một số điện thoại gồm bảy chữ số duy nhất trong khu vực kế hoạch tương ứng. Số điện thoại bao gồm mã văn phòng trung tâm ba chữ số và số trạm bốn chữ số. Sự kết hợp giữa mã vùng và số điện thoại đóng vai trò là địa chỉ định tuyến đích trong mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN). Đối với định tuyến cuộc gọi quốc tế, NANP đã được gán mã gọi quốc tế 1 bởi Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ phù hợp với Khuyến nghị của ITU E.164, nơi thiết lập một khung đánh số quốc tế.

Từ khi bắt đầu vào năm 1876 và trong suốt phần đầu của thế kỷ 20, Hệ thống Chuông đã phát triển từ các hệ thống điện thoại địa phương hoặc khu vực. Các hệ thống này được mở rộng bằng cách phát triển các cơ sở thuê bao của họ, cũng như tăng các khu vực dịch vụ của họ bằng cách thực hiện các trao đổi địa phương bổ sung được kết nối với các thân cây. Mỗi chính quyền địa phương có trách nhiệm thiết kế các kế hoạch đánh số điện thoại phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của địa phương. Kết quả là, toàn bộ Hệ thống Chuông đã phát triển thành một hệ thống không có tổ chức gồm nhiều hệ thống đánh số địa phương khác nhau. Sự đa dạng cản trở hoạt động hiệu quả và kết nối trao đổi thành một hệ thống toàn quốc để liên lạc qua điện thoại đường dài. Đến thập niên 1940, Hệ thống Chuông đã đặt ra để thống nhất các kế hoạch đánh số khác nhau và phát triển Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ như một cách tiếp cận thống nhất, có hệ thống đối với dịch vụ đường dài hiệu quả mà cuối cùng không cần sự tham gia của các nhà điều hành tổng đài.

Bạn đang đọc: Kế hoạch đánh số điện thoại của Bắc Mỹ – Wikipedia tiếng Việt

Kế hoạch đánh số mới được chính thức gật đầu vào tháng 10 năm 1947, chia hầu hết Bắc Mỹ thành tám mươi sáu khu vực kế hoạch đánh số ( NPA ). Mỗi NPA được chỉ định một mã vùng kế hoạch đánh số, thường được viết tắt là mã vùng. Các mã này lần tiên phong được sử dụng bởi những nhà khai thác đường dài để thiết lập những cuộc gọi đường dài giữa những văn phòng thu phí. Cuộc gọi trực tiếp tiên phong được gọi bởi người mua sử dụng mã vùng được thực thi vào ngày 10 tháng 11 năm 1951, từ Englewood, New Jersey, đến Alameda, California. Quay số khoảng cách trực tiếp ( DDD ) sau đó đã được ra mắt trên toàn nước. Đến đầu những năm 1960, hầu hết những khu vực của Hệ thống Chuông đã được quy đổi và DDD đã trở nên phổ cập ở những thành phố và hầu hết những thị xã lớn hơn .Trong những thập kỷ tiếp theo, mạng lưới hệ thống lan rộng ra gồm có toàn bộ Hoa Kỳ và những chủ quyền lãnh thổ của nó, Canada, Bermuda và mười bảy vương quốc của vùng Caribe. Đến năm 1967, 129 mã vùng đã được chỉ định .

Theo yêu cầu của Văn phòng Thuộc địa Anh, kế hoạch đánh số lần đầu tiên được mở rộng đến Bermuda và Tây Ấn thuộc Anh vì chính quyền viễn thông lịch sử của họ thông qua Canada như một phần của Đế quốc Anh và các hiệp hội tiếp tục của họ với Canada, đặc biệt là trong những năm của điện báo và hệ thống All Red Line.

Không phải toàn bộ những nước Bắc Mỹ đều tham gia NANP. Các ngoại lệ gồm có México, Greenland, Saint Pierre và Miquelon, những vương quốc Trung Mỹ và 1 số ít vương quốc Caribe ( Cuba, Haiti và Caribe thuộc Pháp ). Nhà nước nói tiếng Tây Ban Nha duy nhất trong mạng lưới hệ thống là Cộng hòa Dominican. Sự tham gia của México đã được lên kế hoạch, nhưng việc tiến hành đã dừng lại sau khi ba mã vùng ( 706, 903 và 905 ) đã được chỉ định và México đã chọn định dạng đánh số quốc tế, sử dụng mã vương quốc 52. Mã vùng được sử dụng sau đó đã bị rút vào năm 1991. Mã vùng 905, trước kia là México Thành phố, được chỉ định lại để phân loại mã vùng 420 trong Khu vực Greater Toronto ; mã vùng 706, trước kia ship hàng Bán đảo Baja của México, đã được gán lại cho một phần phía bắc Georgia xung quanh khu vực Atlanta, nơi giữ lại 404 ; và mã vùng 903, ship hàng một phần nhỏ phía bắc México, đã được gán lại cho vùng đông bắc Texas khi nó tách ra từ mã vùng 214 .

Các vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ[sửa|sửa mã nguồn]

Cách đánh số[sửa|sửa mã nguồn]

Số NANP có mười chữ số bao gồm:

 • một tiền tố ba chữ số cục bộ (được gọi là mã vùng), được chỉ định bởi kế hoạch đánh số cục bộ (NPA)
 • và một số thuê bao bảy chữ số.

Do đó, định dạng của những số thường ở dạng sau : NXX-NXX-XXXX trong đó N đại diện thay mặt cho một chữ số từ 2 đến 9 và X là một chữ số từ 0 đến 9 .Các số sau không hề được sử dụng làm mã vùng vì chúng dành cho những mục tiêu sau :

 • 211 cho thông tin cộng đồng và dịch vụ giới thiệu;
 • 311 cho các dịch vụ cảnh sát không khẩn cấp và các dịch vụ khác của chính phủ;
 • 411 để hỗ trợ thư mục;
 • 511 cho thông tin giao thông và dịch vụ vận chuyển (ở Hoa Kỳ) và cho các dịch vụ thông tin thời tiết và dịch vụ thông tin du lịch (ở Canada);
 • 611 cho dịch vụ sửa chữa;
 • 711 cho người khiếm thính;
 • 811 cho các dịch vụ thông tin trong quá trình khai quật để bảo vệ đường ống và các mạng lưới tiện ích công cộng khác (ở Hoa Kỳ) và cho các dịch vụ điện thoại y tế không khẩn cấp (Info-Santé ở Québec);
 • 911 cho trường hợp khẩn cấp (cảnh sát, xe cứu thương, lính cứu hỏa);
 • 800, 844, 855, 866, 877 và 888 cho các số điện thoại miễn phí;
 • 900 và 976 cho các dịch vụ trả phí mỗi phút hoặc trong cuộc gọi.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

 

Source: https://suadieuhoa.edu.vn
Category : American

Alternate Text Gọi ngay