Máy Lạnh Multi Mitsubishi Heavy Chính Hãng [Giá Ưu Đãi 10%]

LOẠI MÁY MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT GIÁ NIÊM YẾT

Dan Nong Dieu Hoa Multi Mitsubishi Heavy 2 Chieu Lanh Suoi

FDC71VNP
( Gas R410A, Inverter, phối hợp 2 dàn lạnh, điện 3 pha, nặng 45 kg ) 2.5 HP | 24000 BTU 18.650.000 ₫ FDC100VNP-W

(Gas R32, Inverter, kết hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha, nặng 57kg)

4.0 HP | 34000 BTU 28.450.000 ₫ FDC71VNX
( Gas R410A, Inverter, tích hợp 2 dàn lạnh, điện 3 pha, nặng 60 kg ) 2.5 HP | 24000 BTU 24.950.000 ₫ FDC100VNA
( Gas R410A, Inverter, tích hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha ) 4.0 HP | 34000 BTU 35.950.000 ₫ FDC90VN
( Gas R410A, Inverter, phối hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha ) 3.5 HP | 30000 BTU 24.650.000 ₫ FDC100VN
( Gas R410A, Inverter, phối hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha, nặng 81 kg ) 4.0 HP | 34000 BTU 36.250.000 ₫ FDC125VN
( Gas R410A, Inverter, phối hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha, nặng 80 kg ) 5.0 HP | 43000 BTU 37.950.000 ₫ FDC140VN
( Gas R410A, Inverter, tích hợp 2 dàn lạnh, điện 1 pha, nặng 74 kg ) 5.5 HP | 48000 BTU 40.150.000 ₫ FDC200VSA
( Gas R410A, Inverter, tích hợp 2 dàn lạnh, điện 3 pha, nặng 115 kg ) 8.0 HP | 68000 BTU 77.550.000 ₫ FDC250VSA
( Gas R410A, Inverter, phối hợp 2 dàn lạnh, điện 3 pha, nặng 143 kg ) 10.0 HP | 86000 BTU 79.950.000 ₫

Dieu Hoa Multi Mitsubishi Treo Tuong 2 Chieu

SRK25ZSS-W5
( Gas R32, Inverter, 1 pha, nặng 9.5 kg ) 1.0 HP | 8530 BTU 4.400.000 ₫ SRK35ZSS-W5
( Gas R32, Inverter, 1 pha, nặng 9.5 kg ) 1.5 HP | 12000 BTU 5.100.000 ₫ SRK50ZSS-W5
( Gas R410, Inverter, 1 pha, nặng 9.5 kg ) 2.0 HP | 17100 BTU 7.400.000 ₫ SRK60ZSX-S
( Gas R410, Inverter, 1 pha, nặng 15.5 kg ) 2.5 HP | 20500 BTU

8.550.000₫

Dieu Hoa Multi Mitsubishi Heavy Am Tran 2 Chieu

FDTC25VF
( 2 chiều, Inverter, gas R410a ) 1.0 HP | 8530 BTU 7.650.000 ₫ FDTC35VF

(2 chiều, Inverter, gas R410a)

1.5 HP | 12000 BTU 8.700.000 ₫ FDTC50VF
( 2 chiều, Inverter, gas R410a ) 2.0 HP | 17100 BTU 9.950.000 ₫ FDTC60VF
( 2 chiều, Inverter, gas R410a ) 2.5 HP | 20500 BTU 10.300.000 ₫

Dieu Hoa Multi Mitsubishi Giau Tran 2 Chieu

FDU71VF1
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 34 kg ) 3.0 HP | 24000 BTU 33.500.000 ₫ FDU100VF2
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 54 kg ) 4.0 HP | 34121 BTU 35.652.000 ₫ FDU125VF
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 54 kg ) 5.0 HP | 43000 BTU 38.920.000 ₫ FDU140VF
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 54 kg ) 5.5 HP | 48000 BTU 41.990.000 ₫ FDU200VG
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 89 kg ) 8.0 HP | 68200 BTU 110.400.000 ₫ FDU250VG
( Inverter, 1 pha, 2 chiều, Gas R410A, nặng 89 kg ) 10 HP | 813000 BTU

112.850.000₫

điều Hoà Multi áp Trần Mitsubishi 2 Chiều

FDE40VG
( 1 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 28 kg ) 1.5 HP | 13000 BTU

30.100.000₫

FDE50VG
( 1 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 28 kg ) 2.0 HP | 18000 BTU

31.800.000₫

FDE60VG
( 1 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 33 kg ) 2.5 HP | 20500 BTU

33.150.000₫

FDE71VG
( 3 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 33 kg ) 3.0 HP | 24200 BTU 34.550.000 ₫ FDE100VG
( 3 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 43 kg ) 4.0 HP | 34100 BTU

54.300.000₫

FDE125VG

(3 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 43kg)

5.0 HP | 42700 BTU

59.350.000₫

FDE140VG
( 3 pha, Inverter, Gas R410A, nặng 43 kg )

6.0 HP | 47800 BTU

60.000.000₫

Alternate Text Gọi ngay