Giáo trình đồ họa kỹ thuật – Engineering Drawing

Lời nói đầu 3 Các kí hiệu quy ước dùng trong giáo trình 5 Chương 1. Vật liệu và dụng cụ vẽ   1.1. Vật liệu vẽ 7 1.2. Dụng cụ vẽ 9 1.3. Trình tự tô đậm bản vẽ 14 Câu hỏi ôn tập 14 Chương 2. Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật   2.1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật 15 2.2. Khổ giấy 15 2.3. Tỷ lệ 21 2.4. Dạng đường và chiều rộng nét vẽ 22 2.5. Chữ viết và số 25 2.6. Ghi kích thước 27 Câu hỏi và bài tập ôn tập 42 Chương 3. Vẽ hình học   3.1. Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng 44 3.2. Chia đều đối tượng 45 3.3. Vẽ độ dốc và độ côn 51 3.4. Vẽ nối tiếp 53 3.5. Vẽ một số đường cong hình học 60 Câu hỏi và bài tập 75 Chương 4. Phương pháp các hình chiếu vuông góc   4.1. Khái niệm 80 4.2. Phương pháp chiếu 80 4.3. Biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản 83 Câu hỏi và bài tập 97 Chương 5. Biểu diễn các mặt hình học – điểm thuộc mặt   5.1. Đường cong 98 5.2. Mặt hình học 99 5.3. Biểu diễn thấy – khuất của đối tượng trên các hình chiếu 100 5.4. Biểu diễn mặt – điểm thuộc mặt 101 Câu hỏi và bài tập 111 Chương 6. Giao của các đối tượng hình học   6.1. Khái niệm 113 6.2. Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng 113 6.3. Giao tuyến của hai mặt phẳng 114 6.4. Giao điểm của đường thẳng với mặt 115 6.5. Giao tuyến của mặt phẳng với mặt 117 6.6. Phép thay đổi mặt phẳng hình chiếu 122 6.7. Giao tuyến của hai mặt 125 Câu hỏi và bài tập 136 Chương 7. Biểu diễn vật thể   7.1. Các phương pháp biểu diễn vật thể 138 7.2. Hình chiếu 140 7.3. Vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể 150 Câu hỏi ôn tập 156 Chương 8. Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ ba   8.1. Đọc bản vẽ 164 8.2. Vẽ hình chiếu thứ ba 164 8.3. Một số ví dụ đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ ba 165 8.4. Vẽ phác các hình chiếu vuông góc 169 Câu hỏi ôn tập 174 Chương 9. Hình cắt và mặt cắt   9.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt 182 9.2. Hình cắt 183 9.3. Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt 190 9.4. Mặt cắt 192 Câu hỏi ôn tập 196 Chương 10. Hình chiếu trục đo   10.1. Khái niệm 209 10.2. Phân loại hình chiếu trục đo 212 10.3. Hình chiếu trục đo vuông góc 213 10.4. Hình chiếu trục đo xiên góc 221 10.5. Ghi kích thước trên hình chiếu trục đo 227 10.6. Dựng hình chiếu trục đo 228 10.7. Dựng hình cắt trên hình chiếu trục đo 239 10.8. Hình chiếu trục đo khai triển 246 10.9. Tô bóng trên hình chiếu trục đo 248 10.10. Vẽ phác hình chiếu trục đo 250 Câu hỏi ôn tập 252 Tài liệu tham khảo 265 Chỉ mục chủ đề 267
Alternate Text Gọi ngay