Điểm chuẩn 2019 Trường đại học Bách khoa Hà Nội: Có ngành 27 – 28 điểm

Theo PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường đại học Bách khoa Hà Nội, địa thế căn cứ vào tác dụng thi trung học phổ thông vương quốc năm nay và số lượt thí sinh ĐK đợt tháng 4 vào trường, cán bộ phòng tuyển sinh của trường đã nghiên cứu và phân tích và đưa ra điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình huấn luyện và đào tạo ( gọi chung là ngành ) đại học chính quy tuyển sinh năm 2019 .Khoảng cách điểm chuẩn giữa ngành dự báo điểm chuẩn mức cao nhất và thấp nhất cách nhau khá xa, khoảng chừng 8 điểm .

Ngành được dự báo điểm chuẩn cao nhất là khoa học máy tính (thuộc nhóm ngành CNTT ), điểm chuẩn được dự báo là từ 27 – 28 điểm. Trong khi đó, có 3 chương trình đào tạo được dự báo điểm chỉ khoảng 19-20 điểm.

Cụ thể như sau :

Nhóm 1: điểm chuẩn dự kiến từ 27 – 28 điểm:

• CNTT : khoa học máy tính ( IT1 )

Nhóm 2: điểm chuẩn dự kiến từ 26 – 27 điểm bao gồm 2 chương trình đào tạo:

• CNTT : kỹ thuật máy tính ( IT2 )
• CNTT khoa học dữ liệu và trí tuệ tự tạo ( IT-E10 )

Nhóm 3: điểm chuẩn dự kiến từ 25 – 26 điểm bao gồm 4 chương trình đào tạo:

• CNTT Việt – Nhật ( IT-E6 )
• CNTT Global ICT ( IT-E7 )
• Kỹ thuật cơ điện tử ( ME1 )
• Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh – tự động hóa ( EE2 )

Nhóm 4: điểm chuẩn dự kiến từ 24 – 25 điểm bao gồm 7 chương trình đào tạo:

• Chương trình tiên tiến và phát triển điều khiển và tinh chỉnh – tự động hóa và mạng lưới hệ thống điện ( EE-E8 )
• Kỹ thuật điện tử – viễn thông ( ET1 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển kỹ thuật y sinh ( ET-E5 )
• Toán – Tin ( MI1 )
• Hệ thống thông tin quản trị ( MI2 )
• Kỹ thuật xe hơi ( TE1 )
• Kỹ thuật hàng không ( TE3 )

Nhóm 5: điểm chuẩn dự kiến từ 23 – 24 điểm bao gồm 9 chương trình đào tạo:

• Kỹ thuật sinh học ( BF1 )
• Kỹ thuật thực phẩm ( BF2 )
• Kỹ thuật điện ( EE1 )
• Quản lý công nghiệp – logistics và quản trị chuỗi đáp ứng – Đại học Northampton ( Anh ) ( EM-NU )
• Chương trình tiên tiến và phát triển điện tử – viễn thông ( ET-E4 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển mạng lưới hệ thống nhúng mưu trí và IoT ( ET-E9 )
• Kỹ thuật cơ khí ( ME2 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển cơ điện tử ( ME-E1 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển kỹ thuật xe hơi ( TE-E2 )

Nhóm 6: điểm chuẩn dự kiến từ 22 – 23 điểm bao gồm 8 chương trình đào tạo:

• Chương trình tiên tiến và phát triển kỹ thuật thực phẩm ( BF-E12 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển kỹ thuật hóa dược ( CH-E11 )

 

• Quản trị kinh doanh thương mại ( EM3 )
• Kế toán ( EM4 )
• Tài chính ngân hàng nhà nước ( EM5 )
• Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế ( FL2 )• Công nghệ thông tin – Đại học La Trobe ( Úc ) ( IT-LTU )
• Kỹ thuật cơ khí động lực ( TE2 )

Nhóm 7: điểm chuẩn dự kiến từ 21 – 22 điểm bao gồm 9 chương trình đào tạo:

• Kỹ thuật hóa học ( CH1 )
• Kinh tế công nghiệp ( EM1 )
• Quản lý công nghiệp ( EM2 )
• Quản trị kinh doanh thương mại – Đại học Victoria ( New Zealand ) ( EM-VUW )
• Tiếng anh khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến ( FL1 )
• Công nghệ thông tin – Đại học Victoria ( New Zealand ) ( IT-VUW )
• Cơ điện tử – Đại học Nagaoka ( Nhật Bản ) ( ME-NUT )
• Kỹ thuật hạt nhân ( PH2 )
• Kỹ thuật dệt may ( TX1 )

Nhóm 8: điểm chuẩn dự kiến từ 20 – 21 điểm bao gồm 12 chương trình đào tạo:

• Hóa học ( CH2 )
• Kỹ thuật in ( CH3 )
• Công nghệ giáo dục ( ED2 )
• Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ( EV1 )
• Kỹ thuật nhiệt ( HE1 )
• Cơ khí chế tạo máy – Đại học Griffith ( Úc ) ( ME-GU )
• Kỹ thuật vật tư ( MS1 )
• Chương trình tiên tiến và phát triển khoa học kỹ thuật vật tư ( MS-E3 )
• Vật lý kỹ thuật ( PH1 )
• Quản trị kinh doanh thương mại – Đại học Troy ( Hoa Kỳ ) ( TROY – BA )
• Khoa học máy tính – Đại học Troy ( Hoa Kỳ ) ( TROY – IT )
• Chương trình tiên tiến và phát triển nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại ( EM-E13 )

Nhóm 9: điểm chuẩn dự kiến từ 19 – 20 điểm bao gồm 3 chương trình đào tạo:

• Điện tử viễn thông – Đại học Leibniz Hannover ( Đức ) ( ET-LUH )
• Hệ thống thông tin – Đại học Grenoble ( IT-GINP )

• Cơ điện tử – Đại học Leibniz Hannover (Đức) (ME-LUH)

Trên đây là điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo và giảng dạy ( gọi chung là ngành ) đại học chính quy tuyển sinh năm 2019 .

Alternate Text Gọi ngay