Thông tin về tập đoàn : CÔNG TY TNHH ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIỆT NAM | Điện Gia Dụng

Thông tin về tập đoàn

GIỚI THIỆU HITACHI VIỆT NAM

Thông tin về tập đoàn

GIỚI THIỆU HITACHI VIỆT NAM

Hoạt động của Công ty TNHH HItachi Home Electronics Việt Nam là tiếp thị các sản phẩm công nghiệp, gia dụng và nghe nhìn đa phương tiện tại Việt Nam.

Báo cáo doanh nghiệp

“Inspire the Next” (Tạo cảm hứng tương lai) mang ý nghĩa “đem một sức sống mới vào thời đại mới”. “Tương lai” có thể là “kỷ nguyên”, “xã hội”, “hệ thống”, hay “giải pháp”. Với Hitachi, “tương lai” có ý nghĩa là đổi mới hay cách tân, thể hiện bằng 3 phương châm đó là mang đến cho khách hàng những tiêu chuẩn cao nhất về tính năng vận hành, tiện nghi và môi trường trong lành:

>> Mục tiêu: Mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho cuộc sống và cộng đồng bằng việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp, và dịch vụ ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, đặc biệt là tri thức và công nghệ thông tin.

>> Nhiệm vụ: Đề ra các mục tiêu nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thiết thực của cộng đồng và của khách hàng. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới và tiên tiến nhất, không bị giới hạn bởi các suy nghĩ truyền thống. Tập trung mọi nỗ lực trên lĩnh vực truyền thông & dịch vụ. Sẵn sàng đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới.
Là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

>> Giá trị thương hiệu: Giá trị mà chúng tôi dự định đẩy mạnh và dựa vào là niềm tin của khách hàng & cộng đồng dành cho thương hiệu, và chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về những hoạt động của mình. Bằng việc ứng dụng tri thức và kỹ thuật tiên tiến nhất, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Mục tiêu là cung cấp các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh nhất và có giá trị lâu dài nhất cho cộng đồng. Giá trị mà chúng tôi dự định đẩy mạnh và dựa vào là niềm tin của khách hàng & cộng đồng dành cho thương hiệu, và chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về những hoạt động của mình. Bằng việc ứng dụng tri thức và kỹ thuật tiên tiến nhất, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Mục tiêu là cung cấp các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh nhất và có giá trị lâu dài nhất cho cộng đồng.

Mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho cuộc sống và cộng đồng bằng việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp, và dịch vụ ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, đặc biệt là tri thức và công nghệ thông tin. Giá trị mà chúng tôi dự định đẩy mạnh và dựa vào là niềm tin của khách hàng & cộng đồng dành cho thương hiệu, và chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về những hoạt động của mình. Bằng việc ứng dụng tri thức và kỹ thuật tiên tiến nhất, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Mục tiêu là cung cấp các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh nhất và có giá trị lâu dài nhất cho cộng đồng.

Báo cáo doanh nghiệp

source : https://suadieuhoa.edu.vn
category : Hitachi
Alternate Text Gọi ngay