tinh chất lý hoá sinh của gas lạnh NH3 R22 R12 – Tài liệu text

tinh chất lý hoá sinh của gas lạnh NH3 R22 R12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.56 KB, 7 trang )

CÁC TÍNH CHẤT CỦA AMÔNIĂC (NH3
Amôniăc là môi chất có độ hoàn thiện nhiệt động cao nhất so với tất cả các môi chất được sử
dụng trong kỹ thuật lạnh: trong cùng điều kiện làm việc thì NH3có hệ số làm lạnh cao nhất. Do
đó NH3 đ
Các tính chất về nhiệt động.
+ Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp: p = 1 kgf/cm2 ;t = -33,4 độ c
+ Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40 độ; p = 16 at.
+ Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth= 132,4oC; pth= 115,2được sử dụng rộng rãi trong máy nén
lạnh 1 và 2 cấp.
+ Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp: tđđ= -77,7oC.
+ Nhiệt ẩn hóa hơi lớn, lớn nhất trong các môi chất lạnh, ví dụ tại -15oC thì r = 1312kJ/kg.
+ Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải.
+ Độ nhớt vừa phải, lớn hơn độ nhớt của nước.
Các tính chất về hóa học.
8) Gây cháy ở nồng độ Các tính chất về hóa học. lỏng R717 có khối lượng riêng là
658,63kg/m3), không hoà tan dầu bôi trơn.
+ Không ăn mòn kim loại đen; ăn mòn kim loại màu khi có nước, đặc biệt là nhôm và đồng,
ngoại trừ hợp kim đồng có chứa phốt pho và một số hợp kim nhôm đặc biệt.
+ Hòa tan được nước với mọi tỷ lệ, ở cả 3 pha, do đó chỉ có thể tách nước ra khỏi amôniăc
bằng các biện pháp đặc biệt.
+ Khi rò rỉ dễ phát hiện: có mùi khai đặc biệt.
+ Không ăn mòn kim loại đen; ăn mòn kim loại màu khi có nước, đặc biệt là nhôm và đồng,
ngoại trừ hợp kim đồng có chứa phốt pho và một số hợp kim nhôm đặc biệt.
+ Hòa tan được nước với mọi tỷ lệ, ở cả 3 pha, do đó chỉ có thể tách nước ra khỏi amôniăc
bằng các biện pháp đặc biệt.
+ Khi rò rỉ dễ phát hiện: có mùi khai đặc biệt.
14) Khi rò rỉ làm hỏng các sản phẩm cần bảo quản lạnh.
Các tính chất về sinh lý.
+ Độc hại bảng 2 (bảng 1 là KCN, SO2, HCl, HF, NO2 ; không khí thuộc bảng 6); ở nồng độ
1% trong không khí gây ngất sau 1 phút.
Các tính chất về kinh tế.

Xem thêm: Bơm Gas Điều Hòa Inverter Tiết Kiệm 30% điện R32 R410

+ Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ chế tạo.
Các tính chất về môi trường.
+ Không gây ô nhiễm môi trường, khi rò rỉ chỉ gây hại tức thì, về lâu dài chính là phân đạm
cho cây.
CÁC TÍNH CHẤT CỦA R12. (CF2Cl2Diclodiflometan)
R12 là môi chất có độ hoàn thiện nhiệt động cao, thua kém NH3một ít, từng dùng rộng rãi
cho máy lạnh 1 cấp, nay bị hạn chế và tiến tới cấm sử dụng do trong thành phần hóa học có Cl
phá hủy tầng ozon khi rò rỉ.
Các tính chất về nhiệt động.
+ Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp: p = 1 kgf/cm2; t = -29,8oC.
+ Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40oC; p = 9,5 at.
+ Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth= 112,04oC; pth= 41,96 at
+ Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp: tđđ= -155oC.
+ Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ tại -15oC thì r = 159.55kJ/kg.
+ Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải.
+ Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R12 có thể rò rỉ qua các khe hở mà không khí không
đi qua được, độ nhớt R12 lớn hơn nitơ một chút nên thử kín phải dùng nitơ khô.
Các tính chất về hóa học.
+ Không gây cháy.
+ Không gây nổ; tuy nhiên ở nhiệt độ t > 450oC R12 phân hủy thành các chất cực kỳ độc hại
như HCl, HF (độc hại bảng 1). Do đó nghiêm cấm các vật có nhiệt độ bề mặt trên 400oC
trong phòng máy.
+ Không ăn mòn kim loại; R12 là môi chất bền vững về mặt hóa học.
+ Không hòa tan được nước, lượng nước hòa tan tối đa là 0,0006% khối lượng, cho phép làm
việc là 0,0004%; do đó có thể tách nước ra khỏi R12 bằng các chất hút ẩm thông dụng.
+ Khi rò rỉ khó phát hiện: R12 không màu, có mùi thơm nhẹ, không vị.
+ Khi rò rỉ không làm hỏng các sản phẩm cần bảo quản lạnh.
-Các tính chất về sinh lý.
+ Độc hại bảng 5; ở nồng độ 30% trong không khí gây váng vất khó thở do thiếu ôxy (Nồng độ
thể tích ôxy lúc này trong không khí còn 14%)

Xem thêm: Thay Gas Điều Hòa Tại Hà Nội Đúng Loại Gas Nhập Khẩu

Các tính chất về kinh tế.
+ Tương đối rẻ tiền, dễ kiếm, dễ chế tạo
Các tính chất về môi trường.
+ Gây ô nhiễm môi trường: khi rò rỉ R12 bay dần lên tầng thượng lưu khí quyển, gây hiệu ứng
lồng kính, do có thành phần Cl nên R12 phá hoại, làm thủng tầng ozon.
CÁC TÍNH CHẤT CỦA R22 (CHF2Cl Monoclodiflometan).
Các tính chất về nhiệt động.
+ Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp: p = 1 kgf/cm2; t = -40,8oC.
+ Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40oC; p = 15 at.
+ Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth= 96oC; pth= 50,33 at.
+ Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp: tđđ= -160oC.
+ Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ tại -15oC thì r = 217kJ/kg.
+ Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải.
+ Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R22 có thể rò rỉ qua các khe hở mà không khí không
đi qua được, độ nhớt R22 lớn hơn nitơ một chút nên thử kín phải dùng nitơ khô.
Các tính chất về hóa học.
+ Không gây cháy.
+ Không gây nổ; tuy nhiên ở nhiệt độ t>450oC R22 phân hủy thành các chất cực kỳ độc hại
như HCl, HF (độc hại bảng 1). Do đó nghiêm cấm các vật có nhiệt độ bề mặt trên 400oC
trong phòng máy
+ Không ăn mòn kim loại; R22 là môi chất bền vững về mặt hóa học.
+ Không hòa tan được nước, lượng nước hòa tan tối đa là 0,0006% khối lượng, cho phép làm
việc là 0,0004%; do đó có thể tách nước ra khỏi R22 bằng các chất hút ẩm thông dụng.
+ Khi rò rỉ khó phát hiện: R22 không màu, không mùi, không vị.
+ Khi rò rỉ không làm hỏng các sản phẩm cần bảo quản lạnh.
Các tính chất về sinh lý.
+ Độc hại bảng 5; ở nồng độ 30% trong không khí gây váng vất khó thở do thiếu ôxy (Nồng độ
thể tích ôxy lúc này trong không khí còn 14%)
Các tính chất về kinh tế.
+ Tương đối rẻ tiền, dễ kiếm, dễ chế tạo.

Các tính chất về môi trường.
+ Gây ô nhiễm môi trường: khi rò rỉ R22 bay dần lên tầng thượng lưu khí quyển, gây hiệu ứng
lồng kính, do có thành phần Cl nên R22 phá hoại, làm thủng tầng ozon.
CÁC TÍNH CHẤT CỦA R134a (CH2F-CF3Tetrafloetan).
– R134a là môi chất có độ hoàn thiện nhiệt động tương đối cao, thua R12 và R22, là môi chất
lạnh mới, được dùng rộng rãi cho máy lạnh 1 cấp trong điều hòa không khí, là môi chất
thân
thiện với môi trường do trong thành phần hóa học không có Cl nên không phá hủy tầng ozon khi
rò rỉ. Ký tự “a” là ký hiệu môi chất R134a là một đồng phân của C2H2F4).
Các tính chất về nhiệt động.
+ Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp: p = 1,013 bar; t = -26,2oC.
+ Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40oC; p = 10,1761 bar.
+ Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth= 101,15oC; pth= 40,46 bar.
+ Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp.
+ Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ r = 269,2 kJ/kg tại -15oC.
+ Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải.
+ Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R134a có thể rò rỉ qua các khe hở mà không khí
không đi qua được, độ nhớt R134a lớn hơn nitơ một chút nên thử kín phải dùng nitơ khô.
Các tính chất về hóa học.
+ Không gây cháy.
+ Không gây nổ; tuy nhiên ở nhiệt độ cao R134a phân hủy thành chất cực kỳ độc hại như HF
(độc hại bảng 1). Do đó nghiêm cấm các vật có nhiệt độ bề mặt cao trong phòng máy.
+ Không ăn mòn kim loại; R134a là môi chất bền vững về mặt hóa học.
12) Không hòa tan được nước; do đó có thể tách nước ra khỏi R134a bằng các chất hút ẩm thông
dụng.
+ Khi rò rỉ khó phát hiện: R134a không màu, không mùi, không vị.
+ Khi rò rỉ không làm hỏng các sản phẩm cần bảo quản lạnh.
Các tính chất về sinh lý.
+ Độc hại bảng 5.
Các tính chất về kinh tế.

+ Hiện tại còn đắt tiền, dễ kiếm
Các tính chất về môi trường.
+ Là môi chất thân thiện với môi trường.
+ Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất. Các tính chất về môi trường tự nhiên. + Không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên, khi rò rỉ chỉ gây hại tức thì, về lâu dài hơn chính là phân đạmcho cây. CÁC TÍNH CHẤT CỦA R12. ( CF2Cl2Diclodiflometan ) R12 là môi chất có độ triển khai xong nhiệt động cao, thua kém NH3một ít, từng dùng rộng rãicho máy lạnh 1 cấp, nay bị hạn chế và tiến tới cấm sử dụng do trong thành phần hóa học có Clphá hủy tầng ozon khi rò rỉ. Các tính chất về nhiệt động. + Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp : p = 1 kgf / cm2 ; t = – 29,8 oC. + Ở nhiệt độ môi trường tự nhiên áp suất ngưng tụ vừa phải : t = 40 oC ; p = 9,5 at. + Nhiệt độ tới hạn tương đối cao : tth = 112,04 oC ; pth = 41,96 at + Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp : tđđ = – 155 oC. + Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ tại – 15 oC thì r = 159.55 kJ / kg. + Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải. + Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R12 hoàn toàn có thể rò rỉ qua những khe hở mà không khí khôngđi qua được, độ nhớt R12 lớn hơn nitơ một chút ít nên thử kín phải dùng nitơ khô. Các tính chất về hóa học. + Không gây cháy. + Không gây nổ ; tuy nhiên ở nhiệt độ t > 450 oC R12 phân hủy thành những chất cực kỳ độc hạinhư HCl, HF ( ô nhiễm bảng 1 ). Do đó nghiêm cấm những vật có nhiệt độ mặt phẳng trên 400 oCtrong phòng máy. + Không ăn mòn sắt kẽm kim loại ; R12 là môi chất bền vững và kiên cố về mặt hóa học. + Không hòa tan được nước, lượng nước hòa tan tối đa là 0,0006 % khối lượng, được cho phép làmviệc là 0,0004 % ; do đó hoàn toàn có thể tách nước ra khỏi R12 bằng những chất hút ẩm thông dụng. + Khi rò rỉ khó phát hiện : R12 không màu, có mùi thơm nhẹ, không vị. + Khi rò rỉ không làm hỏng những mẫu sản phẩm cần dữ gìn và bảo vệ lạnh. – Các tính chất về sinh lý. + Độc hại bảng 5 ; ở nồng độ 30 % trong không khí gây váng vất khó thở do thiếu ôxy ( Nồng độthể tích ôxy lúc này trong không khí còn 14 % ) Các tính chất về kinh tế tài chính. + Tương đối rẻ tiền, dễ kiếm, dễ chế tạoCác tính chất về thiên nhiên và môi trường. + Gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường : khi rò rỉ R12 bay dần lên tầng thượng lưu khí quyển, gây hiệu ứnglồng kính, do có thành phần Cl nên R12 phá hoại, làm thủng tầng ozon. CÁC TÍNH CHẤT CỦA R22 ( CHF2Cl Monoclodiflometan ). Các tính chất về nhiệt động. + Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp : p = 1 kgf / cm2 ; t = – 40,8 oC. + Ở nhiệt độ môi trường tự nhiên áp suất ngưng tụ vừa phải : t = 40 oC ; p = 15 at. + Nhiệt độ tới hạn tương đối cao : tth = 96 oC ; pth = 50,33 at. + Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp : tđđ = – 160 oC. + Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ tại – 15 oC thì r = 217 kJ / kg. + Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải. + Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R22 hoàn toàn có thể rò rỉ qua những khe hở mà không khí khôngđi qua được, độ nhớt R22 lớn hơn nitơ một chút ít nên thử kín phải dùng nitơ khô. Các tính chất về hóa học. + Không gây cháy. + Không gây nổ ; tuy nhiên ở nhiệt độ t > 450 oC R22 phân hủy thành những chất cực kỳ độc hạinhư HCl, HF ( ô nhiễm bảng 1 ). Do đó nghiêm cấm những vật có nhiệt độ mặt phẳng trên 400 oCtrong phòng máy + Không ăn mòn sắt kẽm kim loại ; R22 là môi chất bền vững và kiên cố về mặt hóa học. + Không hòa tan được nước, lượng nước hòa tan tối đa là 0,0006 % khối lượng, được cho phép làmviệc là 0,0004 % ; do đó hoàn toàn có thể tách nước ra khỏi R22 bằng những chất hút ẩm thông dụng. + Khi rò rỉ khó phát hiện : R22 không màu, không mùi, không vị. + Khi rò rỉ không làm hỏng những loại sản phẩm cần dữ gìn và bảo vệ lạnh. Các tính chất về sinh lý. + Độc hại bảng 5 ; ở nồng độ 30 % trong không khí gây váng vất khó thở do thiếu ôxy ( Nồng độthể tích ôxy lúc này trong không khí còn 14 % ) Các tính chất về kinh tế tài chính. + Tương đối rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất. Các tính chất về môi trường tự nhiên. + Gây ô nhiễm môi trường tự nhiên : khi rò rỉ R22 bay dần lên tầng thượng lưu khí quyển, gây hiệu ứnglồng kính, do có thành phần Cl nên R22 phá hoại, làm thủng tầng ozon. CÁC TÍNH CHẤT CỦA R134a ( CH2F-CF3Tetrafloetan ). – R134a là môi chất có độ triển khai xong nhiệt động tương đối cao, thua R12 và R22, là môi chấtlạnh mới, được dùng thoáng đãng cho máy lạnh 1 cấp trong điều hòa không khí, là môi chấtthânthiện với thiên nhiên và môi trường do trong thành phần hóa học không có Cl nên không hủy hoại tầng ozon khirò rỉ. Ký tự “ a ” là ký hiệu môi chất R134a là một đồng phân của C2H2F4 ). Các tính chất về nhiệt động. + Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp : p = 1,013 bar ; t = – 26,2 oC. + Ở nhiệt độ thiên nhiên và môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải : t = 40 oC ; p = 10,1761 bar. + Nhiệt độ tới hạn tương đối cao : tth = 101,15 oC ; pth = 40,46 bar. + Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp. + Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ r = 269,2 kJ / kg tại – 15 oC. + Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải. + Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R134a hoàn toàn có thể rò rỉ qua những khe hở mà không khíkhông đi qua được, độ nhớt R134a lớn hơn nitơ một chút ít nên thử kín phải dùng nitơ khô. Các tính chất về hóa học. + Không gây cháy. + Không gây nổ ; tuy nhiên ở nhiệt độ cao R134a phân hủy thành chất cực kỳ ô nhiễm như HF ( ô nhiễm bảng 1 ). Do đó nghiêm cấm những vật có nhiệt độ mặt phẳng cao trong phòng máy. + Không ăn mòn sắt kẽm kim loại ; R134a là môi chất bền vững và kiên cố về mặt hóa học. 12 ) Không hòa tan được nước ; do đó hoàn toàn có thể tách nước ra khỏi R134a bằng những chất hút ẩm thôngdụng. + Khi rò rỉ khó phát hiện : R134a không màu, không mùi, không vị. + Khi rò rỉ không làm hỏng những mẫu sản phẩm cần dữ gìn và bảo vệ lạnh. Các tính chất về sinh lý. + Độc hại bảng 5. Các tính chất về kinh tế tài chính. + Hiện tại còn đắt tiền, dễ kiếmCác tính chất về thiên nhiên và môi trường. + Là môi chất thân thiện với thiên nhiên và môi trường .

Alternate Text Gọi ngay