Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức đào tạo: tập trung

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ)

 

Bạn đang đọc: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Ứng viên dự tuyển vào những chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Bách khoa Thành Phố Hà Nội là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cung ứng được điều kiện kèm theo sau :

 • Về văn bằng:

Ngành tốt nghiệp đại học

Trường tốt nghiệp đại học

ĐHBK*

Trường ĐH khác

Quản trị kinh doanh A1 A2
Quản lý công nghiệp, kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước hoặc những ngành tương tự B1 B2

( * ) Và những trường Đh khác được ĐHBKHN công nhận tín chỉ trong CTĐT

 • Về thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp.

Bổ sung kiến thức:

 • Các đối tượng B1, B2 phải học bổ sung (học kỳ dự bị, thực hiện trước khi dự thi tuyển sinh) 12 tín chỉ các học phần trong danh mục sau đây. Các đối tượng và các học phần bổ sung cụ thể do Viện Kinh tế và Quản lý xem xét hồ sư dự tuyển quyết định.
 • Đối tượng A2 phải học tăng cường kiến thức (học kỳ chính, thực hiện sau khi trúng tuyển) 5 tín chỉ các học phần trong danh mục sau đây.

NỘI DUNG

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

KHỐI LƯỢNG

Bổ sung kỹ năng và kiến thức ( 12TC )  Quản trị học 3 3 ( 3-1-0 – 6 )
  Nguyên lý Marketing 3 3 ( 3-1-0 – 6 )
Nguyên lý kế toán 3 3 ( 3-1-0 – 6 )
Quản trị nhân lực

3

3 ( 3-1-0 – 6 )
Tăng cường ( 5TC ) Đạo đức kinh doanh và nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 3 ( 3-0-0 – 6 )
Quản trị thay đổi và phát minh sáng tạo 2 2 ( 2-1-0 – 4 )

Hình thức dự tuyển

 • Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Kinh tế và quản lý đại cương.

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);
 • Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học; Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 01 ảnh hộ chiếu cỡ 3 x 4 cm,
 • Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);
 • Bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố (nếu có);
 • Bằng/Chứng chỉ Ngoại ngữ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung

CTĐT Thạc sĩ khoa học

CTĐT thạc sĩ ứng dụng

Phần 1. Kiến thức chung :
Triết học
Tiếng Anh : không tính số tín chỉ, nhu yếu cung ứng chuẩn đầu ra
4TC 4TC
Phần 2. Cơ sở ngành, chuyên ngành nâng cao ( bắt buộc ) 15TC 15TC
Phần 3. Chuyên ngành ( tự chọn ) 11TC

17TC

Phần 3. Luận văn 15TC 9TC

Tổng

45TC

45TC

Alternate Text Gọi ngay