Download MeInvoice R25 – Phần mềm hóa đơn điện tử – Trường Tín

MeInvoice. vn là phần mềm hóa đơn điện tử do MISA tăng trưởng sử dụng công nghệ tiên tiến Blockchain. Phần mềm MeInvoice. vn bảo vệ đầy đặn kiến thức và kỹ năng theo Thông tư 32/2011 / TT-BTC, Thông tư 39/2014 / TT-BTC và sẵn sàng chuẩn bị bảo vệ Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP, Thông tư 68/2019 / TT-BTC. Tải ứng dụng MeInvoice. vn để nâng cao nhiệm vụ kế toán trong doanh nghiệp .
Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm hóa đơn điện tử

Tính năng chính của phần mềm MeInvoice.vn

 • Quản trị tình hình sử dụng hóa đơn dịch vụ toàn diện, tức thời, hiệu quả.
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của Bộ tài chính.
 • Khởi tạo mẫu hóa đơn nhanh chóng, tiện dung với con số mẫu phong phú theo từng lĩnh vực, ngành nghề.
 • Xuất hóa lô hàng loạt cho người mua thuận tiện, dễ dàng, để dành thời gian công sức.
 • Tích hợp trực diện trên phần mềm kế toán MISA.
 • Kết nối với các phần mềm kế toán, bán sản phẩm thông dụng kế thừa các thông tin bán đồ để xuất hóa đơn điện tử.
 • Sẵn sàng kết nối với mọi ứng dụng quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử.
 • Phân quyền sử dụng mẫu hóa đơn theo nhu cầu.
 • Tự thiết lập email gửi hóa đơn.
 • Gửi lời nhắn SMS ban hành hóa đơn và nhắc nhở thanh toán.
 • Hóa đơn có mã QR code phục vụ tra cứu tiện lợi.
 • Lập biên bản xử lý hóa đơn trên ứng dụng và ký điện tử (người bán, người mua).
 • Theo dõi tình trạng hóa đơn (đã gửi, khách hàng đã xem, đã thanh toán).

Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Phần mềm MeInvoice.vn giúp gia tăng sự an toàn, sáng tỏ và chuẩn xác của hóa đơn. Phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn luôn sẵn sàng kết nối thuộc mọi phần mềm: kế toán, bán hàng và các ứng dụng quản trị khác, cùng theo đó với meInvoice.vn, người dùng có thể phát hành, tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi trên mobile.

Phát hành hóa đơn hàng loạt Phát hành hóa lô đồng loạt

Nếu như việc viết hóa đơn giấy ngày trước phải mất thời gian để xuất, để chuyển phát nhanh, để kiểm tra thông tin, vv thì meInvoice.vn tận gốc khắc phục được các yếu điểm đó cùng lúc giúp dành dụm được không ít về thời gian, công sức và tiền bạc, tránh được các rủi ro về thông tin, đáp ứng tính chuẩn xác và sự an toàn khi bảo quản các hóa đơn.

Hóa đơn điện tử  Hóa đơn điện tử MeInvoice

Tính năng mới của ứng dụng MeInvoice R25

 • Không giới hạn số lượng ký tự khi khai báo lý do điều chỉnh trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và nguyên do hủy trên biên bản hủy hóa đơn giúp kế toán nhập đầy đủ nội dung mà không cần xuất ra file word để sửa như trước đây.
 • Chương trình cho phép quản trị viên phân quyền thực hành chức năng với những danh mục phục vụ nhu cầu quản lý tại đơn vị.
 • Chương trình lấy cả thông tin mã khách hàng khi cập nhật hóa đơn từ Fast sang meInvoice Desktop phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.
 • Khi phát hành hóa đơn/Gửi hóa đơn nháp, tại bước chọn mẫu số – ký hiệu hóa đơn phát hành, chương trình sẽ không lấy lên mẫu số – ký hiệu hóa đơn đã hết con số hóa đơn thông báo phát hành.
 • Chương trình thi hành đồng bộ danh mục Khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ cả khi thêm/sửa thông tin (bao gồm cả sửa mã Khách hàng/mã Hàng hóa, dịch vụ) để đồng nhất danh mục giữa meInvoice Desktop và meInvoice Web. Xem hướng dẫn thực hiện:
  • Đồng bộ danh mục hàng hóa, trung tâm từ meInvoice Web sang meInvoice Desktop và ngược lại.
   Đồng bộ danh mục Khách hàng từ meInvoice Web sang meInvoice Desktop và ngược lại.
 • Cập nhật Thị xã Hồng Ngự – Chi cụ thuế khu vực 3 thành Thành phố Hồng Ngự – Chi cục thuế khu vực 3.

Tính năng mới của phần mềm MeInvoice R24

Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đồng thời cho một mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn.

 • Chương trình cho phép lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử cùng theo đó cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn.

Cải tiến giao diện lập thông báo ban hành hóa đơn.

 • Chương trình bổ sung nút Thêm, Xóa ngay trên giao diện lập thông báo ban hành hóa đơn giúp người sử dụng dễ dàng nhận ra các tính năng này.

Cải tiến khởi tạo mẫu / sửa mẫu hóa đơn điện tử .

 • Phần mềm cho phép thiết lập hiển thị logo chìm trên mẫu hóa đơn khi tái tạo mẫu.

Cải tiến / Bổ sung 1 số ít nội dung cảnh báo nhắc nhở trên chương trình, giúp người sử dụng đơn thuần biết những xử lý khi gặp 1 số ít trường hợp .

 • Bổ sung cảnh báo khi khôi phục dữ liệu không thành công: Tại bước chọn tệp để khôi phục dữ liệu, nếu đường dẫn lưu dữ liệu không hiện hữu thì chương trình hiển thị cảnh báo: Đường dẫn lưu giữ dữ liệu không tồn tại. Vui lòng chọn lại đường dẫn khác.
 • Bổ sung cảnh báo khi ký điện tử lỗi: Khi NSD ký điện tử lỗi, chương trình hiển thị cảnh báo chỉ dẫn vài cách để khắc phục lỗi.
 • Bổ sung cảnh báo lúc xem bảng kê hóa đơn đã sử dụng: Nếu kỳ đã chọn để xem bảng kê có số lượng từ 40.000 bản ghi trở lên, chương trình sẽ cảnh báo số lượng bản ghi quá lớn, NSD cần chọn lại khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc truy cập meInvoice Web để xem báo cáo.

Thiết lập hiển thị Trụ sở ngân hàng nhà nước của dịch vụ bán đồ trên hóa đơn

 • Chương trình cho phép nhập tối đa 400 ký tự trên mục tên khách hàng.
 • Đối với tin tức tên hàng hóa, dịch vụ, cũng có thể nhập nhiều nhất 500 ký tự.

Tính năng mới của phần mềm MeInvoice R22

 • Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều tiết
 • Kết nối bút ký số HSM của nhà cung cấp CyberLotus
 • Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị tình trạng cụ thể của hóa đơn điều tiết và tổng tiền phải trả sau khi đã điều tiết tăng/giảm
 • NSD mong muốn số tiền bằng văn bản trên hóa đơn điện tử cũng có thể bộc lộ bằng tiếng Anh để đáp ứng đơn vị xuất hóa đơn cho đối tượng nước ngoài
 • Kế toán muốn khi tích chọn Tự động tính con số theo Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế thì thành tiền sau thuế trên chứng từ bán sản phẩm phải khớp với tổng tiền phải trả để chuẩn hóa dữ liệu
 • Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu
 • Cho phép lấy mẫu hóa đơn được tái tạo trên web xuống desktop để ban hành
 • Cho phép NSD gửi mẫu hóa đơn, hóa đơn đã phát hành qua Zalo
 • Tư vấn muốn chương trình kết nối với thuế để tự kiểm tra tính hợp thức của thông báo phát hành hóa đơn, nếu chưa hợp lệ khi ban hành sẽ cảnh báo và chỉ dẫn khách hàng cần làm gì và tra cứu tại đâu để né sai sót và bị phạt
 • Cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh chính
 • Tư vấn mong muốn bỏ công ty CKS MISA rời khỏi phần mềm để khách hàng đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho khách hàng.

Tính năng mới của phần mềm MeInvoice R21

 • Bổ sung cảnh báo trên ứng dụng để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP
 • Bổ sung thông báo khi chứng chỉ số sắp hết hiệu lực để NSD biết và gia hạn chứng từ số
 • Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, xuất hóa đơn
 • Cho phép kế toán nhập khẩu hóa đơn có mẫu đặc trưng Kinh doanh xe, Công nghiệp chế biến, chế tác tái tạo từ Web
 • Cho phép ký HĐ điện tử bằng bút ký HSM của SoftDreams
 • Kế toán muốn ban hành hóa đơn cho người tiêu dùng là tổ chức không có MST
 • Ký điện tử cùng theo đó trong trường hợp công ty có duy nhất một chúng thư số
 • Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng công ty

Tính năng mới của ứng dụng MeInvoice R20

 • Cập nhật luồng xác nhận hợp đồng sử dụng cửa hàng
 • Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cấp phép ẩn hiện cột và lấy lên được trưởng mở rộng
 • Cập nhật tên bộ phận thuế theo thay đổi trên thuế điện tử
 • Cho phép kế toán lọc nhanh hóa đơn theo mã khách hàng trên danh sách hóa đơn điện tử
 • Cho phép lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvocie Desktop để ban hành
 • Cho phép lấy mẫu hóa đơn nước tái tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để ban hành
 • Cho phép tự thiết lập có hoặc không đánh số thứ tự tại những loại trên hóa đơn
 • Kế toán muốn tìm 1 dòng hàng hóa trên form lập hóa đơn một cách nhanh chóng

Tính năng mới của ứng dụng MeInvoice R19

 • Kế toán muốn có thể thông báo ban hành cùng 1 lúc cho một mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn
 • Cải tiến Quyết định áp dụng HDDT cho phép người sử dụng sửa lại một số thông tin theo yêu cầu của chi cục thuế
 • Cảnh báo khi khởi tạo, ban hành hóa đơn có thiết lập tên, mã số thuế, địa điểm người bán khác với thông tin trên hồ sơ thông báo ban hành hóa đơn điện tử
 • Cho phép hiển thị được bút ký người lập hóa đơn trên hóa đơn
 • Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn tái tạo trên web xuống desktop để ban hành
 • Cho phép lấy mẫu hóa đơn vận tải khởi tạo trên web xuống desktop để ban hành
 • Danh mục hàng hóa hiển thị cột “Mô tả hàng hóa”
 • Cập nhật tên bộ phận thuế theo thay đổi tại HTKK 4.4.5
Alternate Text Gọi ngay