Cập nhật lịch thi TOEIC năm 2023 trên toàn quốc!

Bài ThiNgày thiGiờ thiĐịa điểm thiNgày trả kết quảTOEIC ONLINE18/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC31/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEFL ITP17/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE30/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE16/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE14/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC19/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE13/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE11/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE09/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC07/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE07/01/2023PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEFL ITP10/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE08/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC17/01/2023AM
PM
EVIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEIC ONLINE06/01/2023AM
PMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)TOEFL ITP03/01/2023AMIIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí MinhSau 7 – 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Alternate Text Gọi ngay