Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300 – Thiên An Minh

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300. Kết nối bưu điện, Đổi số máy lẻ, Múi giờ thao tác, Gọi vào lời chào hay lễ tân, Hạn chế gọi đi, Gọi theo nhóm, liên kết E1-ISDN, Kết nối máy lẻ IP

1. Reset về mặc định cho lần cài đặt đầu tiên (Nếu đang sử dụng rồi thì bỏ qua bước này)

Reset tổng đài Panasonic KX-NS300Tắt điện nguồn tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sang Normal là tổng đài sẽ tự động reset về mặc định

2. Đăng nhập vào tổng đài: Địa chỉ IP mặc định: 192.168.0.101 và tài khoản đăng nhập là INSTALLER/1234

3. Cài đặt các thông số cơ bản cho lần đầu mới mua (Nếu đang dùng rồi bỏ qua bước này)

– Cài đặt password đăng nhập (mặc định là 1234)

Cài đặt tổng đài KX-NS300

– Cài đặt giờ tổng đài (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Date&Time để thay đổi)

Cài đặt tổng đài KX-NS300_1

– Thay đổi đầu số gọi ra, gọi lễ tân và giải số máy lẻ (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Numbering Plan -> Main để thay đổi)

Cài đặt tổng đài KX-NS300_2

– Thiết lập máy lễ tân (Hoặc vào PBX configuration -> System -> Operator & BGM để thay đổi)

Cài đặt tổng đài KX-NS300_3 Cài đặt tổng đài KX-NS300_4

– Thay đổi địa chỉ IP (Mặc định là 192.168.0.101): Vào Network Service-> IP Address/Ports để thay đổi)

Cài đặt tổng đài KX-NS300_5

4. Khai báo kết nối đường vào bưu điện

Bước 1: Chọn khung cắm card bưu điện (1-4 khung) -> bấm chuột vào chữ LCOT6 -> Chọn Port Property

Cài đặt tổng đài KX-NS300_6

Bước 2: Port (Cổng nào) kết nối đường bưu điện thì ta chọn INS, cổng nào không kết nối ta chọn OUS

Chú ý: Phải kiểm tra đường bưu điện nối vào port chuẩn và thực hiện đóng/mở (INS/OUS) đúng không khi gọi ra sẽ không gọi được hoặc gọi ra chập chờn

Cài đặt tổng đài KX-NS300_7

5. Cài đặt giải số máy lẻ

Bước 1: Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Như hình dưới ta tạo các số máy nhánh từ đầu 1xx -> 8xx, các phương án tạo giải số như sau:

Cài đặt tổng đài KX-NS300_10

* Trường hợp khai báo 2 số: Ví dụ ở hàng 3 ta tạo giải số có 2 chữ số là 3X (X=0-9), cách thức:

+ Xóa số 3, cột X ta chọn từ XX về X (1 số X)-> Apply -> Xong đánh lại số 3 -> Apply là xong

* Trường hợp nếu muốn đổi giải 1xx về giải 2 số thì:

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> xóa hết những số đang sống sót ở đây -> Apply
+ Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> tại dòng 1 xx ta xóa số 1 và đổi XX thành X -> Apply -> đánh lại số 1 -> Apply là xong

* Trường hợp đổi sang giải số có 4 chữ số: Cũng tương tự như ví dụ hàng số 4 là 40xx, vì cột xx chỉ có 2 chữ xx thôi lên ta xóa số 4 đi -> apply -> đánh lại 40 -> apply thì ta được giải số 40xx, tương tự 41xx… các bạn tự thêm vào

* Trường hợp đánh số máy đầu 5: Vì trong hệ thống đã tồn tại đầu 5 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được:

+ Vào PBX Configuration -> Group -> UM group -> Unit Settings ( Xóa số 500 )
+ Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> xóa hết những số có đầu 5 xx ( từ số 501 – 564 )
+ Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 5 -> apply ( số 599 )

* Trường hợp đánh số máy đầu 6: Vì trong hệ thống đã tồn tại các số đầu 6 rồi ta phải tiến hành xóa các số đã tồn tại rồi mới tạo được

+ Vào PBX Configuration -> Optional device -> External Pager -> xóa số 600 đi -> apply
+ Vào PBX Configuration -> Group -> Incomming call distribution group -> Group setting -> xóa những số từ 601 – 664 đi -> apply
+ Vào PBX Configuration -> Maintenance -> Main -> Remote -> xóa số có đầu 6 -> apply ( 699 )

* Trường hợp đánh số máy đầu 7,8:

+ Về bước 1 -> Chọn feature -> xóa đầu số 7,8 đi -> quay trở về bước 1 gán đầu 7,8 rồi apply

Bước 2: đánh lại số máy nhánh cho từng cổng

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại những số máy nhánh cần đặt -> apply

6. Đổi số máy lẻ

+ Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại những số máy cần đổi -> apply ( chú ý quan tâm nếu không đổi được thì xem lại mục 5 đã khai báo đầu số chưa )

Cài đặt tổng đài KX-NS300_11

7. Khai báo gọi ra

7.1. Cài đặt gọi ra hạn chế di động, liên tỉnh, quốc tế

Thông thường gọi ra ngoài bằng cách bấm 9 + số máy cần gọi, tuy nhiên bạn muốn hạn chế 1 số máy lẻ nào đó chỉ được gọi nội hạt không được gọi di động thì cách làm như sau :

Bước 1: Cài đặt đầu cấm gọi ra cho lớp (Level) cấm,

Vào PBX configuration -> TRS -> Denied Code -> thao tác như hình ví dụ dưới ta có 3 lớp cấm

– Lớp cấm gọi quốc tế ( Level 2 ) : Các số gọi đi mở màn bằng 00 ; 17100 sẽ bị cấm gọi ra, lúc này chỉ còn gọi trong nước là nội hạt, liên tỉnh, di động
– Lớp cấm gọi liên tỉnh ( Level 3 ) : Cấm gọi liên tỉnh, chỉ còn gọi nội hạt
– Lớp cấm gọi nội hạt ( Level 4 ) : khi này những máy lẻ chỉ gọi nội bộ

Cài đặt tổng đài KX-NS300_13

Bước 2: Gán lớp (Level) vào nhóm cấm (COS) ví dụ COS3 = TRS Level3

Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings

Cài đặt tổng đài KX-NS300_14

Bước 3: Gán máy lẻ cần cấm vào nhóm cấm (COS),

Vào PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting

ví dụ :
+ Nếu chi gọi nội hạt thì -> máy 101 ta đưa vào COS 3 -> tương tự với Level 3 -> Level 3 chỉ được phép gọi nội hạt
+ Nếu cho gọi nội hạt liên tỉnh, di động thì -> máy 101 ta đưa vào COS 2 -> tương tự với Level 2 -> Level 2 và lúc này chỉ cấm gọi quốc tế

Chú ý: COS 1 và COS 8+ được phép gọi tất cả không giới hạn

Cài đặt tổng đài KX-NS300_12

7.2. Cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300 gọi ra bằng account code, cấp cho mỗi người 1 password để gọi đi

Bước 1: Làm các bước 7.1 để hạn chế gọi ra cho máy lẻ không cho gọi đi

Bước 2: Vào PBX configuration -> Feature -> Verification Code tạo mã pass cho người dùng,

Theo như hình dưới : Mr Lam có mã pass = 1977 1234 gọi đi bằng mã nhưng chỉ gọi trong nước thôi, tức là khi bấm mã vượt qua thì được gọi ở COS2 ( theo số lượng giới hạn ở Bước 7.1 ) ; Mrs Hoa được gọi tổng thể vì COS1

Cài đặt tổng đài KX-NS300_15

Cách gọi password: *47 + Code + PIN + số điện thoại ( theo ví dụ trên thì bấm: *49 1977 1234 + số phone

Cách đổi *47 bằng mã khác: Bạn vào Pbx Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Tab features -> dòng 21 (Account entry mode) mặc định là *47 bạn có thể đổi thành mã khác khi gọi đi

7.3. Cài đặt Nhóm máy lẻ được gọi ra nhóm trung kế nhất định,

Ví dụ: Giám đốc (máy lẻ 105) + thư ký (máy lẻ 106) chỉ gọi ra ở trung kế 1 (cổng 1) và không ai được gọi ra trên cổng 1 này

Bước 1: Gán trung kế 1 (cổng 1) vào Trunk group 4: Vào PBX configuration -> CO & Incoming call -> CO Line settings

Cài đặt tổng đài KX-NS300_16

Bước 2: Gán máy giám đốc (105) và thư ký (106) vào COS8

Vào PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting

Cài đặt tổng đài KX-NS300_17

Bước 3: Gán COS8 chỉ gọi ra trên trunk group 4

Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> External call Block

Như hình ta thấy COS8 được MAP với Group4 -> ô trắng được gọi, ô xanh không được gọi

Cài đặt tổng đài KX-NS300_23

7.4. Cài đặt các nhóm máy lẻ không được gọi cho nhau

Ví dụ nhóm máy 101,102,103 không được gọi cho nhóm máy 104,105,106

Bước 1: Gán 101,102,103 vào COS1; Gán 104,105,106 vào COS3

Vào PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting

Cài đặt tổng đài KX-NS300_20

Bước 2 : Cấm không cho COS1 gọi COS3

Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Internal call Block

Cài đặt tổng đài KX-NS300_19

7.5. Cài đặt gọi ra định tuyến tự động theo đầu số gọi đi

7.6. Giới hạn thời gian gọi đi trên máy lẻ và nhóm máy lẻ

Bước 1. Kích hoạt chế độ hạn chế thời gian: Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings -> tab CO & SMDR, như hình dưới đang kích hoạt COS8, COS9

Cài đặt tổng đài KX-NS300_21

Bước 2: Thiết lập thời gian hạn chế gọi đi: Vào PBX configuration -> Group -> Trunk Group -> TRG Settings:

Như hình dưới Trunk Group 8 -> COS 8 -> được gọi 10 phút, tương tự như Trunk Group 9 -> COS 9 -> được gọi 20 phút

Cài đặt tổng đài KX-NS300_22

Bước 3: Gán máy lẻ cần hạn chế thời gian vào COS8 hoặc COS9: Vào PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting -> tại cột COS bạn gán vào COS9/COS9

7.7. Cài đặt gọi số khẩn cấp

Vào PBX configuration ->TRS -> Emergancy Dial -> đánh các số khẩn cấp cần gọi đi

8. Khai báo gọi vào

8.1. Khai báo múi giờ làm việc

+ Chế độ chuyển múi giờ ngày đêm : Automatic
+ Giờ thao tác ( Day ) từ 8 h sáng -> 17 h chiều và sáng thứ 7
+ Giờ nghỉ ( Night ) là những giờ còn lại
Các bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều múi giờ khác nhau

Cài đặt tổng đài KX-NS300_24

8.2. Cài đặt đổ chuông vào máy lẻ bất kỳ

Vào PBX configuration -> CO và Incoming Call -> DIL table và Port Settings
Ví dụ như hình dưới :
CO1 ( trunk1 / PSTN1 ) cả ngày và đêm gọi vào đổ vào máy 105
CO2-6 : ban ngày đổ vào 101, giờ nghỉ đổ vào 200

Cài đặt tổng đài KX-NS300_25

8.3. Cài đặt đổ chuông vào nhóm máy lẻ trượt từ thấp đến cao

Bước 1: đưa các máy vào cùng nhóm: Vào PBX configuration -> Group -> Extension Hunting Group

Cài đặt tổng đài KX-NS300_26

Bước 2: Thiết lập đổ chuông: Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call ->DIL table & Port Settings -> Đánh số đầu nhóm ở bước 1 là 101 vào các Port cần đổ chuông

8.4 Đổ chuông nhóm nhóm máy lẻ và phân phối cuộc gọi đều

Bước 1: Vào PBX configuration -> Group -> Incoming call distribution Group -> Group settings

Cài đặt tổng đài KX-NS300_27

Bước 2: Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call ->DIL table & Port Settings -> điền 601 vào cho nhóm ở bước 1, 200 cho bảo vệ hoặc số bất kỳ

Cài đặt tổng đài KX-NS300_28

8.5 Cài đặt gọi vào phát lời chào -> bấm số máy lẻ người cần gặp

Bước 1: Mã số lời chào mặc định như hình sau, mỗi số tương ứng với 1 lời chào riêng biệt -> Vào PBX configuration -> Optional Device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới mặc định

Cài đặt tổng đài KX-NS300_29

Bước 2: Cài đặt gọi vào lời chào

Vào PBX configuration -> CO và Incoming call -> DIL table và Port Settings -> điền mã lời chào như xem ở bước 1

Cài đặt tổng đài KX-NS300_30

Bước 3: Ghi âm lời chào,

+ Ghi âm lời chào : Nhấc máy -> * 361 + mã số lời chào ( từ 501 – 564, xem ở bước 1 ) -> tút -> đọc lời chào -> store hoặc cúp máy ( không ghi âm được xem quan tâm ở dưới )
+ Nghe lại lời chào : Nhấc máy -> * 362 + mã số lời chào ( từ 501 – 564, xem ở bước 1 ) .

Ví dụ: Gọi vào phát lời chào -> bấm 0 gặp lễ tân, bấm 1 phòng kinh doanh (có 3 máy), bấm 2 phòng kỹ thuật…

B1: Làm lần lượt mục 8.5 bước 1 đến bước 3 ta có lời chào mã số là 501

B2: Tạo nhóm phòng ban -> làm như mục 8.4 bước 1 (ta có nhóm 601 “phòng kinh doanh”, 602 “phòng kỹ thuật…)

B3 : Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới

Vậy gọi vào lời chào mã số 501: khách hàng bấm 0 thì đổ vào máy lẻ 100, bấm 1 đổ vào nhóm 601, 2 đổ vào nhóm 602 (cách cho máy lẻ vào nhóm 601,602..  xem ở làm như mục 8.4 bước 1)

cài đặt lời chào tổng đài KX-NS300

Chú ý 1 số tùy chỉnh:

a. Gọi vào đổ chuông ngay

+ PBX configuration -> System -> Timers và Counter -> Tab DISA / Door … -> Dòng Delayed answer time ( s ) chọn giá trị = 0 ( mặc định 5 s mới có lời chào )

b. Để máy lẻ ghi âm được lời chào

+ Máy nhánh dùng ghi âm lời chào ở COS64 (PBX configuration ->Extension -> Wired extension -> Extension setting -> tại cột COS bạn gán vào COS64)

+ Và COS64 ở chính sách Manager = enable ( PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings -> Cột Manager COS64 = enable )

Chú ý: Hướng dẫn download và upload file lời chào từ PC

Hướng dẫn khác:

1. Hướng dẫn đấu nối tổng đài Panasonic KX-NS300
2. Hướng dẫn liên kết card E1-ISDN
3. Hướng dẫn liên kết máy lẻ điện thoại cảm ứng IP
4. Hướng dẫn liên kết trung kế IP

5. Hướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài thông qua IP

6. Backup và Restore tổng đài KX-NS300
7. Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-NS300

Alternate Text Gọi ngay