3 trường Đại học Bách Khoa cho phép sinh viên trao đổi học tập trong 5 năm

3 trường Bách Khoa cho phép sinh viên trao đổi học tập trong 5 năm - Ảnh 1.Trường Đại học Bách khoa Hà NộiBa trường đại học kỹ thuật lớn nhất nước gồm Trường Đại học Bách khoa ( Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đaih học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng ( Đại học Thành Phố Đà Nẵng ) vừa ký kết bản thỏa thuận hợp tác hợp tác tổ chức triển khai những khóa trao đổi sinh viên .Theo đó, ba trường sẽ tổ chức triển khai những khóa trao đổi sinh viên dài hạn và thời gian ngắn. Các khóa dài hạn ( 1 học kỳ tương ứng khoảng chừng 20 tuần ) được cho phép sinh viên của những trường được ĐK học tập / thực tập / điều tra và nghiên cứu tại trường đối tác chiến lược. Sinh viên ĐK tối đa 15 tín chỉ .

Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Sinh viên được sắp xếp học tập, thực tập, nghiên cứu cùng với sinh viên của trường tiếp nhận trong các lớp học được mở theo kế hoạch học tập chuẩn.

Các khóa thời gian ngắn ( học kỳ hè, tương ứng từ 6 đến 8 tuần ) tổ chức triển khai trong thời hạn hè, được cho phép sinh viên của những trường được ĐK học tập từ 1-2 học phần .Ngoài thời hạn lên lớp, sinh viên hoàn toàn có thể tham gia thực tập, điều tra và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp đón. Ngoài ra, trường tiếp đón tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thưởng thức, giao lưu văn hóa truyền thống, hoạt động giải trí hội đồng …Sinh viên ĐK tại trường đang học và được sự chấp thuận đồng ý của trường cử đi được cho phép tham gia những khóa trao đổi sinh viên .

Các học phần sinh viên đăng ký có thể nằm trong chương trình cử nhân, kỹ sư chuyên sâu đặc thù, thạc sĩ của trường tiếp nhận. Chi phí ăn ở, đi lại do sinh viên tự chi trả. Các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Kết thúc khóa trao đổi, trường đảm nhiệm giảng dạy sinh viên có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp bảng điểm và xác nhận hoàn thành xong khóa thực tập, điều tra và nghiên cứu, những hoạt động giải trí ngoại khóa .Trường cử sinh viên đi có nghĩa vụ và trách nhiệm công nhận / miễn hoặc quy đổi tác dụng toàn bộ những học phần đã học sang chương trình giảng dạy ( gồm có học phần bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do tương ứng với chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân, kỹ sư sâu xa đặc trưng hoặc thạc sĩ ) của sinh viên, hoặc tính điểm rèn luyện khi sinh viên tham gia những hoạt động giải trí ngoại khóa tùy thuộc vào lao lý của từng trường .Sinh viên ĐK tại trường đang học và được sự đồng ý chấp thuận của trường cử đi được cho phép tham gia những khóa trao đổi sinh viên. Sinh viên ĐK những khóa học dài hạn 1 học kỳ, hoặc thời gian ngắn sẽ đóng học phí theo số tín chỉ được miễn, công nhận tại trường cử đi. Sinh viên không phải đóng học phí cho trường tiếp đón đào tạo và giảng dạy. Các học phần sinh viên ĐK hoàn toàn có thể nằm trong chương trình cử nhân, kỹ sư sâu xa đặc trưng, thạc sĩ của trường đảm nhiệm. Ngân sách chi tiêu ăn ở, đi lại do sinh viên tự chi trả. Các trường đảm nhiệm hoàn toàn có thể tương hỗ về ký túc xá hoặc những thông tin thiết yếu khác .

Hiện khóa học ngắn hạn bắt đầu được mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Các khóa học ngắn hạn tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường.

Chương trình này được triển khai trong 5 năm kể từ tháng 7/2022 .

Phương Liên

Alternate Text Gọi ngay