Khái niệm, tình trạng, chính sách bảo hành nhóm hàng cũ

Máy đã kích hoạt Apple Việt Nam

Sản phẩm đã active, chính hãng Apple Việt Nam.
Máy đã kích hoạt là máy CellphoneS thu lại từ khách hàng không có nhu cầu sử dụng trong thời gian bao test (30 ngày)

Bảo hành 12 tháng (gồm thời gian bh tại TTBH hãng + CellphoneS)
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.
Đã kích hoạt bảo hành

Máy đã kích hoạt Apple

Sản phẩm đã active, chính hãng Apple.
Máy đã kích hoạt là máy CellphoneS thu lại từ khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

Bảo hành 12 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.

Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.
Đã kích hoạt bảo hành

Máy đổi bảo hành Apple Việt Nam
* iPhone: VN/A

Đây là hàng được Apple sản xuất mới, chính hãng Apple Việt Nam, dùng để đổi cho khách hàng theo chính sách 1 đổi 1 của Apple.
Thời gian bảo hành sẽ được tính theo thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm lỗi trước đó.

Bảo hành 6 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.

Không kèm phụ kiện.
* Apple Watch: Đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.

Máy đổi bảo hành Apple

Đây là hàng được Apple sản xuất mới, chính hãng Apple, dùng để đổi cho khách hàng theo chính sách 1 đổi 1 của Apple.
Thời gian bảo hành sẽ được tính theo thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm lỗi trước đó.

Bảo hành 6 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.

Không kèm phụ kiện.
* Apple Watch: Đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.

Máy cũ – đẹp

Đây là hàng được CellphoneS thu lại từ khách hàng có nhu cầu bán lại, đổi trả cũng như tham gia các chương trình thu cũ đổi mới.
Trong đó có nhiều sản phẩm vẫn còn thời gian bảo hành chính hãng dài và ngoại hình đẹp như mới

Bảo hành 6 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.”

Không kèm phụ kiện.
* Apple Watch: Kèm cáp sạc, dây đeo.
* MaBook: Kèm bộ sạc

Máy cũ – trầy xước

Đây là hàng được CellphoneS thu lại từ khách hàng có nhu cầu bán lại, đổi trả cũng như tham gia các chương trình thu cũ đổi mới.
Trong đó có nhiều sản phẩm vẫn còn thời gian bảo hành chính hãng dài và ngoại hình có trầy nhẹ thân máy hoặc mặt kính màn hình.

Bảo hành 6 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.

Không kèm phụ kiện.
* Apple Watch: Kèm cáp sạc, dây đeo.
* MaBook: Kèm bộ sạc

Máy cũ – xước cấn

Đây là hàng được CellphoneS thu lại từ khách hàng có nhu cầu bán lại, đổi trả cũng như tham gia các chương trình thu cũ đổi mới.
Trong đó có nhiều sản phẩm vẫn còn thời gian bảo hành chính hãng dài và ngoại hình có cấn nhẹ thân máy hoặc trầy mặt kính màn hình.

Bảo hành 6 tháng tại CellphoneS.
1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
* Bảo hành khoá mạng trọn đời máy.
– Máy còn bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
tương đương lúc mua.
– Máy hết bảo hành và đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi máy
cũ tương đương với tình trạng máy khách hiện tại.
– Máy không đủ điều kiện bảo hành tiêu chuẩn -> đổi main, hoặc nhập
lại theo giá thoả thuận.

Không kèm phụ kiện.
* Apple Watch: Kèm cáp sạc, dây đeo.
* MaBook: Kèm bộ sạc

Alternate Text Gọi ngay