Giới thiệu về bệnh viện – Cổng thông tin Bệnh viện Phổi Hà Nội

   Bệnh viện Phổi hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân Lao và Bệnh phổi trên địa bàn thành phố.
 

II. Nhiệm vụ:

1. Khám chữa bệnh.

   a) Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và bệnh phổi trên địa bàn thành phố;

Bạn đang đọc: Giới thiệu về bệnh viện – Cổng thông tin Bệnh viện Phổi Hà Nội

b ) Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do những cơ sở y tế có tương quan chuyển đến ; c ) Tham gia khám giám định sức khỏe thể chất và giám định pháp y khi được Hội đồng Giám định y khoa hoặc cơ quan bảo vệ lao lý trưng cầu trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi ;

   2. Chỉ đạo tuyến:

a ) Xây dựng kế hoạch công tác làm việc phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa phận thành phố, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai tiến hành thực thi sau khi kế hoạch được phê duyệt. b ) Thực hiện công tác làm việc chỉ huy tuyến, liên tục kiểm tra những hoạt động giải trí phòng chống Lao và Bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập ; thực thi sơ kết và tổng kết theo định kỳ ; chỉ huy y tế cơ sở thực thi chương trình chống Lao và Bệnh phổi tại hội đồng ;

3. Phòng bệnh và Giáo dục Truyền thông:

a ) Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe thể chất về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại hội đồng. b ) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất thiết kế xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với những cơ quan thông tin đại chúng trên địa phận tỉnh triển khai công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong thành phố ;

4. Đào tạo cán bộ:

a ) Bệnh viện Phổi Thành Phố Hà Nội là cơ sở thực hành thực tế cho công tác làm việc giảng dạy chuyên khoa. b ) Tham gia huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở những cơ sở y tế trên địa phận thành phố.

5. Nghiên cứu khoa học:

a ) Tổ chức triển khai những đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng những văn minh khoa học thuộc nghành chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở ; b ) Nghiên cứu dịch tế học thuộc nghành chuyên khoa để ship hàng công tác làm việc phòng chống Lao và Bệnh phổi tại Cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác về trình độ, kỹ thuật với những tổ chức triển khai hoặc cá thể quốc tế theo pháp luật của pháp lý.

7. Quản lý kinh tế:

a ) Có kế hoạch sử dụng những nguồn lực, kinh phí đầu tư đạt hiệu suất cao ; b ) Thực hiện nghiêm chỉnh những pháp luật về thu, chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng pháp luật của pháp lý ;

c) Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.
 

Alternate Text Gọi ngay